Czwórka chętnych na mandat radnego

Autor: dp 22.11.2019 Nr: 47/2019

W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Przeworsk zarządzonych na 15 grudnia br. będzie można głosować na czterech kandydatów.

Obwód głosowania stanowi sołectwo Gwizdaj oraz część sołectw: Nowosielce i Studzian. O mandat radnego ubiega się troje mieszkańców Gwizdaja: Zofia Mazurek, Katarzyna Ochyra-Domino i Wacław Pieczek oraz Marta Wojnar z Nowosielec. Ze Studziana nie zdecydował się kandydować żaden z mieszkańców.

Przypomnijmy, że wybory uzupełniające w Gminie Przeworsk odbywają się po zrzeczeniu się mandatu przez jednego z radnych, do którego doszło we wrześniu br. Wkrótce wybory uzupełniające czekają też Gminę Gać, gdzie jedna z radnych również zrzekła się mandatu. W Gminie Gać głosowanie odbędzie się 12 stycznia 2020 r.

Komentarze
Popularne
Komentowane