Rekordowy budżet

Autor: dp 22.11.2019 Nr: 47/2019
Rekordowy budżet
Fot. UG

Wójt Gminy Tryńcza, Ryszard Jędruch 15 listopada przekazał na ręce wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tryńcza, Janusza Niżnika, projekt Budżetu Gminy na rok 2020.

Projekt zostanie przeanalizowany przez poszczególne komisje a następnie, po otrzymaniu opinii Regionalnej Izby Rachunkowej w Rzeszowie, przyjęty w formie uchwały Rady Gminy. Przygotowany projekt zakłada dochody na poziomie 57 mln zł oraz wydatki w wysokości 56,2 mln zł. Nadwyżka dochodów nad wydatkami zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Należy podkreślić, że w przyszłorocznym budżecie wysokość wydatków majątkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniesie 2625,44 zł. Wydatki majątkowe będą stanowiły łącznie 22,45 mln zł, tj. 39,9% ogółu wydatków.

Komentarze
Popularne
Komentowane