Niepewny los muzeum

Autor: dp 22.11.2019 Nr: 47/2019
Prac przy elewacji nie przerwano. Powiat uznał, że należy je dokończyć, tym bardziej, że o pieniądze na ten cel zabiegano od lat.
Prac przy elewacji nie przerwano. Powiat uznał, że należy je dokończyć, tym bardziej, że o pieniądze na ten cel zabiegano od lat.

Od dłuższego czasu mówiło się o planach przekazania przeworskiego muzeum z rąk Powiatu na rzecz Miasta. Pod koniec października, na sesji Rady Miasta, wycofano uchwałę w sprawie przejęcia w porządku obrad. Starosta Przeworski wydał oświadczenie. O komentarz w sprawie poprosiliśmy również Burmistrza. W międzyczasie w sprawę włączyli się też spadkobiercy.

Starosta Przeworski, Bogusław Urban, wydał oświadczenie „w sprawie zmiany organizatora samorządowej instytucji kultury Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy”, ponieważ Rada Powiatu 28 października podjęła uchwałę w sprawie przekazania i to samo na drugi dzień miała też zrobić Rada Miasta. Uchwałę jednak wycofano z porządku obrad na wniosek Burmistrza, który uzasadnił to tym, że Starosta usunął z przekazania dwie działki, tzw. dom ogrodnika i teren dawnych ogrodów.

Przedmiot negocjacji od samego początku był jasno określony. (…) Wspomniane dwie działki stanowią własność Powiatu Przeworskiego i nie wchodziły w skład majątku Muzeum w Przeworsku. Muzeum gospodaruje działkami na podstawie osobnej umowy użyczenia, o której Pan Burmistrz powinien wiedzieć, gdyż wcześniej pełniąc funkcję wicestarosty Powiatu Przeworskiego, sam taką umowę podpisał z muzeum. (…) Od samego początku nie było mowy o przekazaniu Gminie Miejskiej działek stanowiących własność Powiatu, oddanych Muzeum w użyczenie. (…) Decyzja Burmistrza Przeworska, podjęta w ostatniej chwili, o wycofaniu uchwały z porządku obrad Sesji Rady Miasta jest dla mnie niezrozumiała i zaskakująca, gdyż dotychczasowa współpraca układała się bardzo pomyślnie – pisze w oświadczeniu Starosta.

Burmistrz Leszek Kisiel wspomina, że rozmowy na temat możliwości przejęcia Muzeum od Powiatu przez miasto Przeworsk, podjął już w poprzedniej kadencji.

Ponowiłem rozmowy z nowymi władzami powiatu i od początku roku prowadziliśmy trudne negocjacje. Oczywistym dla mnie było i jest, że przejęcie ma obejmować wszystkie składniki majątku i nieruchomości będących obecnie we władaniu Muzeum, zarówno należące do niego jako własność, jak i wykorzystywane przez Muzeum, a użyczone przez Powiat Przeworski. Dwa tygodnie temu, w trakcie przygotowywania umowy, otrzymałem informację, że dwie działki, którymi obecnie zarządza Muzeum, nie będą przekazane na rzecz miasta. Działki te historycznie i gospodarczo związane były z Lubomirskimi, a w latach powojennych z ogrodami miejskimi. Wskazane nieruchomości zabudowane są m.in. pozostałościami szklarni Lubomirskich i domkiem ogrodnika. Obiekty te wpisane są do rejestru zabytków i stanowią nierozerwalną część z parkiem i Muzeum. Trudno byłoby zakładać, że miasto będzie ubiegało się o przejęcie Muzeum bez tych nieruchomości, co było od początku oczywiste zarówno dla mnie, jak i dla radnych miejskich – tłumaczy Burmistrz.

Jak mówi L. Kisiel, po potwierdzeniu ww. informacji przez Starostę zmuszony był wycofać projekt uchwały o przejęciu Muzeum i przekazać radnym miejskim zaistniałe fakty.

Gdyby taka decyzja Starosty Przeworskiego została przekazana na początku rozmów, nie przystąpiłbym do negocjacji, inwentaryzacji i angażowania rad poszczególnych samorządów. Niezrozumiałą jest również dla mnie chęć pozostawienia dla działalności powiatu nieruchomości w centrum Zespołu Pałacowo-Parkowego. Teren ten poddany rewitalizacji przez miasto miał się stać centrum rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta i okolic. Rewitalizacja oranżerii, Domu Koniuszego, odnowienie dolnego i górnego parku, utworzenie alejek spacerowych, oświetlenie górnego parku, modernizacja ogrodzenia, budowa toalet, rewitalizacja dużej i małej oficyny to tylko niektóre z działań planowane do realizacji po przejęciu Muzeum. Mam nadzieję, że obecny właściciel i organ go tworzący zrealizuje choć część tych zamierzeń – dodaje na zakończenie L. Kisiel. 

 

W ubiegłym tygodniu pojawiły się z kolei obawy w związku z otrzymaniem pisma z kancelarii reprezentującej spadkobierców obiektu, w którym wzywają Powiat Przeworski do zaprzestania jakichkolwiek prac na terenie budynku. Trwa właśnie remont elewacji pałacu, wcześniej wykonano jego kosztowną termomodernizację. Jaki wpływ na dalszą sytuację muzeum będzie miało włączenie się w nią spadkobierców obiektu? Sprawie będziemy się przyglądać.

Komentarze
Popularne
Komentowane