Dają sobie szansę

Autor: dp 28.11.2019 Nr: 48/2019
Dyrektor SP ZOZ, Grzegorz Jedynak, w obszernej prezentacji poinformował o bieżącej sytuacji szpitala i planach poprawy jego sytuacji finansowej.
Dyrektor SP ZOZ, Grzegorz Jedynak, w obszernej prezentacji poinformował o bieżącej sytuacji szpitala i planach poprawy jego sytuacji finansowej.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu dyrektor SP ZOZ w Przeworsku, Grzegorz Jedynak, poinformował, że planowana jest restrukturyzacja oddziału położniczo-ginekologicznego oraz oddziału neonatologicznego, które miesiąc temu zagrożone były likwidacją.

Dyrektor informując o bieżącego sytuacji placówki przypomniał, że w lutym br. przejął szpital z zadłużeniem. Według prognozy poprzedników rok 2019 miał skończyć się zadłużeniem na poziomie 16,8 mln zł, ale dzięki pracy zaangażowanych ludzi rok ten powinien skończyć się z zadłużeniem na poziomie 15 mln zł. Dalsza systematyczna praca, polegająca na efektywniejszym wykorzystywaniu zasobów i możliwości ma przynosić kolejne oszczędności i tym samym, zmniejszać zadłużenie szpitala. Do głównych zmian należy m.in. poprawa wskaźnika obłożenia łóżek – przesuwając puste, tam, gdzie były aktualnie potrzebne, lub redukując je całkiem. Jeśli na którymś oddziale występuje przerost zatrudnienia, redukcja ma następować w sposób naturalny – jeśli pracownik będzie odchodził na emeryturę, nie będzie nikt zatrudniany na jego miejsce. Do innych wprowadzonych zmian należą też: reorganizacja transportu i pracy bloku operacyjnego, wprowadzenie regularnych spotkań kierownictwa połączonych z nadzorem i raportowaniem podstawowych wskaźników szpitala oraz podniesienie wynagrodzeń w wyniku porozumienia w ramach sporu zbiorowego, co stanowi koszt ok. 2 mln zł rocznie, a i tak, jak podkreślił dyrektor SP ZOZ, wynik finansowy się poprawił.

Plan zakładał, że ten rok zakończymy ze stratą 6,1 mln zł. W wyniku podjętych działań już dziś wiadomo, że wynik będzie lepszy, bo strata wyniesie 4,7 mln zł, a może i jeszcze mniej – mówił dyrektor. G. Jedynak przekazał, że aby mieć efekt trzeba najpierw zainwestować, więc do tych 4,7 mln zł należy dodać prawdopodobnie ok. pół miliona zł nieplanowanych wydatków, które będą kosztem planu naprawczego dla oddziałów położniczo-ginekologicznego i neonatologicznego, by wyprowadzić je na prostą i by mogły dalej funkcjonować w strukturze przeworskiego szpitala.

Po sesji Rady Powiatu, na której zdecydowaliśmy, że dajemy sobie szansę, spotkałem się z całym zespołem. Wytłumaczyłem gdzie jesteśmy, opowiedziałem, co będzie trudne, zaproponowałem zasadę SMART – wymieniał G. Jedynak. Dyrektor poinformował, że podzielił zespół personelu tych dwóch oddziałów na cztery podzespoły, które spotykając się co trzy dni na tzw. burze mózgów, wypracowały wspólnie 28 zadań zdefiniowanych na poprawę. Trzy dotyczyły jakości, cztery wizerunku, a 21 finansów. Jak pomysły te sprawdzą się w praktyce, przekonamy się w ciągu najbliższych miesięcy.

Komentarze
Popularne
Komentowane