Przekazują dziedzictwo

Autor: dp 06.12.2019 Nr: 49/2019
Przekazują dziedzictwo
Fot. UG Przeworsk

W sobotę, 23 listopada w Wiejskim Domu Kultury odbył się Przegląd Folklorystyczny „Cecyliada”, który był międzypokoleniowym przekazem lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz świętem wszystkich grup artystycznych i muzycznych działających w Gminie Przeworsk.

Wydarzenie było częścią zadania publicznego pn. „Tańcz i nie żałuj podłogi - przeworski taniec i śpiew dla pokoleń”. Projekt realizowany jest przez GOK w Przeworsku w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”, dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Uroczystego otwarcia Przeglądu dokonał wójt Gminy Przeworsk, Daniel Krawiec. Następnie założenia realizowanego zadania przybliżył dyrektor GOK w Przeworsku, Łukasz Mróz. Przegląd rozpoczął się prezentacją przeworskiego stroju ludowego, tańca oraz śpiewu. Na scenie wystąpił Zespół Tańca Ludowego w Urzejowicach pod opieką instruktor Beaty Południak, prezentując regionalne tańce przeworskie. Następnie wystąpiły zespoły śpiewacze: „Cantus” z Gorliczyny, „Grzęszczanie” z Grzęski, „Studzienczanki” ze Studziana oraz „Ujeźniacy” z Ujeznej, a także soliści, śpiewacy ludowi: Janina Horodecka z Grzęski, Władysława Rosół ze Studziana oraz Kazimierz Rzemyk z Ujeznej. Drugą część Przeglądu, „Dla Niepodległej”, rozpoczął występ Zespołu Mażoretek z Grzęski pod opieką Beaty Południak. Następnie zaprezentował się Chór „Veritas” z Nowosielec pod dyrygenturą Tomasza Piątka. Na scenie wystąpili również laureaci szkolnego konkursu wierszy i piosenek patriotycznych z SP w Grzęsce oraz Orkiestra Dęta Gminy Przeworsk z siedzibą w Świętoniowej, na czele z kapelmistrzem, Danielem Machem. Podczas przeglądu, za działalność na rzecz kultury oraz krzewienie tradycji ludowych statuetkami uhonorowano: Janinę Horodecką z Zespołu Śpiewaczego „Grzęszczanie”, Władysławę Rosół z Zespołu Śpiewaczego „Studzienczanki” oraz Kazimierza Rzemyka, śpiewaka ludowego z Ujeznej.

Komentarze
Popularne
Komentowane