Turnus uśmiechu

Autor: dp 06.12.2019 Nr: 49/2019
Turnus uśmiechu
Fot. org.

Grupa 45 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świętoniowej uczestniczyła w wyjazdowym turnusie do Wisły.

Turnus w Wiśle, który odbył się w dniach 18-29 listopada, zorganizowany został dzięki zrealizowanemu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej wnioskowi „Aktywnie i kreatywnie”. Wniosek został wybrany w ramach konkursu na Turnus Uśmiechu przez kapitułę Fundacji ING Dzieciom. Turnusy Uśmiechu organizowane przez Fundację ING Dzieciom skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat i mają przyczynić się do poszerzania wiedzy przedmiotowej, rozwijania umiejętności ruchowych, a także wpływać na usamodzielnianie się dzieci i młodzieży oraz mają promować aktywność społeczną uczniów i nauczycieli. Na turnusie odbywały się różnorodne zajęcia dydaktyczne, m.in. mistrz programowania, czyli szeroko rozumiane programowanie i robotyka; świat sztuki teatralnej oraz zajęcia grupowe z wykorzystaniem gier logicznych i edukacyjnych. Oczywiście nie zabrakło też zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wycieczek krajoznawczo-turystycznych organizowanych przez Fundację. Nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem turnusu czuwali doświadczeni nauczyciele informatyki, geografii, matematyki oraz języka polskiego.

Komentarze