Gdzie szukać pomocy i schronienia w czasie zimy?

Autor: erka 13.12.2019 Nr: 50/2019 2
Gdzie szukać pomocy i schronienia w czasie zimy?

Zima przynosi informacje o zamarzniętych, o zasypanych drogach oraz o innych problemach związanych z mrozem i śnieżnymi zawiejami. Niskie temperatury są szczególnie dokuczliwe dla starszych, samotnie mieszkających osób, a szczególnie niebezpieczne dla bezdomnych. Dlatego warto wiedzieć gdzie szukać informacji i pomocy. Począwszy od zawianych dróg, a na ratowaniu życia skończywszy.

W powiecie jarosławskim nad całością czuwa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pracujące od poniedziałku do piątku w godzinach od 7. do 15. Tam zbierane są wszystkie informacje oraz przekazywane ostrzeżenia i zalecenia dla ludności. Z PCZK można skontaktować się od nr tel.16 624 62 31

W godz. od 15. do 7. i w dni wolne od pracy całość tych obowiązków przechodzi na  stanowisko kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu: tel. 16 621 56 85, 16 307 12 33.

Całodobowo czuwają też służby drogowe monitorując przejezdność dróg powiatowych. Kontakt do Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu:  tel. 16 621 64 49, 16 621 48 30. Pomiędzy godz. 4. a 20. czynny jest również telefon 535 404 402. Jest to numer dyżurny PZD.

 

Wszystkie sprawy dotyczące pomocy socjalnej i bezdomności koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu w godz. 7. – 15. Kontakt do PCPR: tel. 16 624 63 27, 16 624 62 85.

W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej w okresie zimowym PCPR dysponuje miejscami tymczasowego schronienia dla osób  narażonych na wychłodzenie organizmu w szczególności posiadających pod opieką małoletnie dzieci.

Czynna jest też całodobowa bezpłatna infolina - 987. Tam można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych.

 

Na terenie miasta Jarosławia funkcjonuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. od 7.30 do 15.30: tel. 16 624 87 66, całodobowo tel. 16 624 87 52

 

Miejsca noclegowe

Ponadto, istnieje możliwość skorzystania z noclegowni:

   - Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Jarosławiu, ul. Sanowa 11, tel. 16 621 44 76

   - Dom dla bezdomnych kobiet Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Jasna 4, tel.16 621 35 76

 

W ekstremalnych sytuacjach kryzysowych uruchamiane są dodatkowo miejsca noclegowe w domach pomocy społecznej:

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu, Plac Mickiewicza 4 tel. 16 624 37 80

- Dom Pomocy społecznej w Sośnicy, ul. Zamkowa 10 tel. 16 733 20 80

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku, Wysocko 2B tel. 16 628 53 57

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach, Moszczany 1 tel. 16 628 33 72

 

Koordynatorzy policyjni

Koordynacją działań prewencyjnych „BEZDOMNY” w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu zajmują się funkcjonariusze:

- asp. szt. Dobromir Florek tel. 16 624 03 57

- asp. Anna Wańko tel. 16 624 03 43

- asp. szt. Stanisław Lewandowski tel. 16 624 03 42

 

Z ciepłego posiłku można skorzystać w jadalni „U Ojca Pio” przy kościele pw. NMP Królowej Polski (ul. 3 Maja 12 w Jarosławiu). Stołowka czynna od poniedziałku do soboty.

 

Powiat przeworski

W powiecie przeworskim informacje o zasypanych drogach oraz o innych problemach związanych z zimą uzyskamy w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, które pracuje: w godz. (7:30-15:30: poniedziałek, środa i czwartek, 7:30-17:00: wtorek, 7:30-14:00: piątek). Tutaj zbierane są wszystkie informacje oraz przekazywane ostrzeżenia

i zalecenia dla ludności.

Z PCZK można skontaktować się pod nr tel. (16) 648 80 88 wew. 162,  (16) 648 70 09 wew.162, tel./fax (16) 648 32 89, a po godzinach pracy oraz całodobowo w dni wolne od pracy dyżur PCZK przejmuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku: tel. (16) 649 11 80,  (16) 648 77 81, fax (16) 649 01 70.

 

Całodobowo czuwają również służby monitorujące przejezdność dróg powiatowych. Kontakt do Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku: w godz. 7.30 – 15.00 (poniedziałek-piątek), tel. (16) 648 97 24,  kom. 609 902 400, baza w Niżatycach: tel. (16) 642 31 28.

Za sprawy dotyczące pomocy socjalnej i bezdomności na terenie powiatu w okresie zimowym odpowiedzialne są gminne i miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku: tel. (16) 649 09 10. Instytucje te monitorują środowiska i miejsca zamieszkania osób narażonych na niekorzystne warunki pogodowe, szczególnie osób starszych, samotnych, ubogich, niepełnosprawnych, które nie mają zagwarantowanej opieki rodzinnej. Udzielają pomocy w formie usług opiekuńczych. Ponadto udzielają wsparcia na zakup opału, odpowiedniej odzieży i żywności. Osoby bezdomne z terenu powiatu przeworskiego kierowane są do schronisk działających na terenie woj. podkarpackiego.

Z ciepłego posiłku można skorzystać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Przeworsku w każdy poniedziałek, środa i piątek na podstawie decyzji MOPS,

(ul. Krakowska 30, tel. 16 648 72 16).

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatny, całodobowy numer informacyjno-koordynacyjny 987. Z numeru mogą skorzystać osoby bezdomne wymagające pomocy w okresie zimowym z terenu województwa podkarpackiego, a także osoby dotknięte przemocą w rodzinie.

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane