BERNARD /BERL/ HENNER – KSIĄŻĘ FOTOGRAFÓW

BERNARD /BERL/ HENNER – KSIĄŻĘ FOTOGRAFÓW

Urodził się w Przemyślu w 1866 r. Zakład fotograficzny założył w Przemyślu, a w Jarosławiu miał filię. Do Jarosławia sprowadził się  w 1890 r., tutaj wybudował dom z atelier fotograficznym przy ul. Kraszewskiego 2, na Przedmieściu Krakowskim.

Bernard Henner otrzymał tytuł cesarsko – królewskiego nadwornego fotografa, wykonał m.in. portret Franciszka Józefa. Brał udział w wystawach fotograficznych w Wiedniu, Londynie, Lwowie, otrzymując wiele medali. W Jarosławiu pracował prawdopodobnie do roku 1911.

W zasadzie specjalizował się w wykonywaniu portretów, w czym osiągnął mistrzostwo, ale do bardzo cennych zdjęć dokumentalnych należy panorama miasta Jarosławia wykonana od strony dzielnicy Garbarze (prawy brzeg Sanu). Zdjęcie pokazuje na pierwszym planie tzw. piaskarza na krypie płynącego po Sanie z prądem w kierunku drewnianego mostu (na zdjęciu niewidocznego). W tamtym okresie piasek wydobywano ręcznie, tym zawodem trudniła się ludność zamieszkała w nadsańskiej dzielnicy Jarosławia, Garbarzach. W dalszej perspektywie, po lewej stronie widoczna jest zatoczka z zacumowanymi krypami i piorącymi bieliznę w rzece praczkami. Za Sanem widoczne są zabudowania koszar PFEFERA (nazwa od właściciela Abrahama Pfefera). Skarb wojskowy wynajął kilka murowanych domów piętrowych i parterowych, przeznaczając je na stajnie, wozownie, kuźnie i koszary. Po rozbudowaniu, około 1900 r. mieścił się tu 8 Pułk Huzarów. Koszary zlokalizowane były w obrębie ulic Na Blichu i Blichowej. W głębi zdjęcia ujęte jest centrum Starego Miasta z klasztorem Benedyktynek po prawej stronie. Przesuwając się w lewo, widoczny jest też kościół św. Jana, Cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego przed przebudową, od której w kierunku Rynku biegnie ul. Sobieskiego. W rogu ul. Sobieskiego i obecnej Przemyskiej widoczna jest górna część nieistniejącej dziś dużej kamienicy Borelowskich. W pobliżu zabudowania z kominem piekarni parowej PRETORIUSA, z tyłu czynszowe kamienice przy ul. Wąskiej. Okres wykonania zdjęcia można przyjąć na przełom XIX i XX w. Henner wykonał jeszcze drugą fotografię z klasztorem Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, niewidocznym na opisanej wcześniej fotografii.

W Jarosławiu Henner angażował się społecznie, został wybrany sędzią przysięgłym powiatu jarosławskiego. W 1905 r. Henner sprzedał swoją kamienicę przy ul. Kraszewskiego i przeniósł się do Krakowa, czasowo tylko przebywając w Jarosławiu. Utrzymał również zakład fotograficzny we Lwowie. Tam zmarł w 1913 roku.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane