Sztuka zbliża ludzi

Autor: TP 20.12.2019 Nr: 51/2019
Sztuka zbliża ludzi

W grudniu zakończyła się realizacja projektu „Sztuka zbliża” skierowanego do 50 osób niepełnosprawnych z terenu gmin: Przeworsk, Dubiecko i Pruchnik.

Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach artystyczno-kreatywnych, taneczno-rytmicznych, nauki gry na instrumencie i kursie grafiki komputerowej. Zajęcia odbywały się cyklicznie od czerwca do grudnia, we wszystkich gminach. Dotacje na ten cel pozyskano ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 27.277 zł. Oferentami zadania była Fundacja na Rzecz Profilaktyki Społecznej Pro – Fil oraz Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju Perspektywa z Rzeszowa. Całkowity koszt zadania to 31.777 zł. Projekt miał na celu podniesienie poziomu integracji społecznej uczestników oraz wiary we własne możliwości. Podsumowującym punktem projektu będzie występ taneczno-rytmiczny grupy z Gorliczyny na spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsk.

Komentarze
Popularne
Komentowane