Bajką do mnie mów

Autor: TP 20.12.2019 Nr: 51/2019
Bajką do mnie mów

Od czerwca do połowy grudnia za sprawą wniosku Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL i Stowarzyszenia Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA, na terenie województwa podkarpackiego realizowano projekt pod nazwą „Bajką do mnie mów”.

Dofinansowanie pochodziło ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. W ramach zadania zorganizowano konkurs literacki dla rodzin z terenu województwa podkarpackiego. Rodziny przygotowały wspólnie tekst bajki oraz ilustrację do niej. Spośród nadesłanych prac, 15 najlepszych zostało opublikowane w formie książki. Na konkurs nadesłano 96 bajek z powiatów: jasielskiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, sanockiego, krośnieńskiego, rzeszowskiego, leżajskiego, niżańskiego, stalowowolskiego, brzozowskiego, mieleckiego, tarnobrzeskiego i przeworskiego. Konkurs wymagał zaangażowania w działania co najmniej dwóch członków rodziny, co pozwoliło na aktywne spędzenie czasu przez dzieci i rodziców. Wydruk książki w formie papierowej zachęca mieszkańców województwa do korzystania z tradycyjnej jej postaci. Dodatkowo umieszczona została w pdf na stronie Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody oraz wydrukowane w kolorze bajki, które były m.in. ich dziełem. Prace oceniała komisja w składzie: Jakub Pacześniak, Janusz Motyka i Marek Olszyński. Koordynatorem projektu była Maria Pączka.

Komentarze