Bezpieczny senior

Autor: dp 03.01.2020 Nr: 1/2020

Policjanci, przedstawiciele władz samorządowych, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Jawornik Polski wzięli udział w debacie społecznej poświęconej bezpieczeństwu seniorów.

Debata odbyła się 17 grudnia w Dziennym Domu Pobytu w Hucisku Jawornickim. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku, podkom. Tomasz Koba, na wstępie pokreślił konieczność zdecydowanego reagowania na nawet najdrobniejsze przypadki łamania prawa. Kierownik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych, Barbara Kowalska, omówiła program 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Kurator Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przeworsku Iwona Godlewska przekazała informacje dotyczące form i metod przemocy stosowanej wobec seniorów. Duże zainteresowanie obecnych na spotkaniu seniorów wzbudził też wykład Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Joanny Litwin.

Debata zorganizowana została pod patronatem Wójta Gminy Jawornik Polski i Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku.

Komentarze
Popularne
Komentowane