Młodzieżowa Rada w Kańczudze

Autor: dp 03.01.2020 Nr: 1/2020
Nowym radnym pozostaje życzyć wielu sukcesów w działaniach podejmowanych na rzecz młodzieży oraz satysfakcji z pełnienia tej funkcji.
Nowym radnym pozostaje życzyć wielu sukcesów w działaniach podejmowanych na rzecz młodzieży oraz satysfakcji z pełnienia tej funkcji.
Fot. UMiG Kańczuga

W poniedziałek,16 grudnia, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kańczudze.

Na pierwszej sesji obecnych było 15 radnych, którzy zostali wybrani w wyborach przeprowadzonych 26 listopada we wszystkich szkołach na terenie miasta i gminy Kańczuga. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu złożyli ślubowanie, a następnie z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej, Łukasza Skóry, otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz legitymacje radnego. W drodze tajnego głosowania na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrano Oliwię Ilasz. Wiele emocji wzbudziło przeprowadzenie wyborów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Po przeprowadzeniu I, II i III tury głosowania, zostali nimi wybrani Maciej Brzóska oraz Michał Klepacz. W sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej wzięli też udział: burmistrz Andrzej Żygadło, sekretarz Teresa Argasińska, kierownik Referatu Organizacyjnego – Anna Wójcik oraz dyrektorzy wszystkich szkół z terenu Miasta i Gminy Kańczuga.

Młodzieżowa Rada Miejska ma charakter konsultacyjny, będzie działać w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży oraz kształtowania postaw demokratycznych i patriotycznych.

Komentarze
Popularne
Komentowane