Budżet przyjęty

Autor: dp 03.01.2020 Nr: 1/2020
Budżet przyjęty

Na XI Sesji Rady Powiatu Przeworskiego radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały budżetowej na 2020 rok.

Sesja odbyła się 18 grudnia. Jak poinformował w swoim wystąpieniu starosta Bogusław Urban, wartość budżetu to blisko 82 mln zł. Deficyt wyniesie ok. 537.700 zł.

Budżet jest w miarę naszych możliwości. Trzeba jasno powiedzieć: nie jest to budżet wielki, nie jest to budżet mały, ale budżet który się bilansuje – ocenił Starosta.

„Większą” pozycją w budżecie będą scalenia, których wartość szacuje się na ok. 6 mln zł. Będą też działania, które pojawią się również w kolejnych latach, m. in. rewitalizacja kolei wąskotorowej (początek zadania pochłonie ok. 3 mln zł), planowane jest również rozpoczęcie prac projektowych nad budową mostu na Wisłoku w miejscowości Gniewczyna. Jak wspomniał Starosta, kilka podmiotów, m.in. powiat leżajski, wyraziły zainteresowanie przedsięwzięciem.

Rzeczą bardzo istotną jest to, jakie środki przeznaczamy na inwestycje: jest to kwota ok. 20 mln zł, co stanowi niecałe 25% naszego budżetu – zauważył B. Urban.

Starosta zaznaczył, że udało się pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych aż 80% dofinansowania na inwestycje drogowe, co bardzo odciążyło powiat w kwestii remontu dróg. W przyszłym roku dokończone zostanie m.in. zadanie remontu drogi i budowy chodnika w Żurawiczkach, również – w porozumieniu z Burmistrzem Przeworska – planowana jest przebudowa niektórych skrzyżowań w mieście. Starosta omawiając budżet, wspomniał również o planowanej podwyżce płac dla pracowników administracji Starostwa oraz remoncie ostatniego piętra budynku, by w konsekwencji, co roku, udało się wyremontować kolejne piętro i tym samym podnieść komfort pracy. To ostatnie ma również poprawić planowana klimatyzacja.

Radni projekt budżetu przyjęli jednogłośnie, choć jak zauważył radny Zbigniew Kiszka, powiat praktycznie w ogóle nie planuje wykorzystywania dofinansowań unijnych, a mógłby to robić, jak chociażby w ubiegłej kadencji.

Komentarze