Inwestycje w gminie Radymno

Autor: TP 03.01.2020 Nr: 1/2020
Inwestycje w gminie Radymno
Fot. Beata Gałęza

Rok 2019 obfitował w realizację wielu inwestycji na terenie Gminy Radymno. Wśród nich dominowały inwestycje na drogach, a także w oświacie. Nie zabrakło również zadań z zakresu budowy kanalizacji, a także infrastruktury rekreacyjno - sportowej. Gmina Radymno zadbała również o czystsze środowisko poprzez realizacje projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii.

Wśród najważniejszych zadań zrealizowanych w mijającym roku są m.in:

 

1. Montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie wiejskiej Radymno,

 Celem projektu było zwiększenie ilości energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, a jego efektem będzie poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2 przy zwiększeniu produkcji energii z OZE.

Inwestycją objęto 10 obiektów, należących do Gminy Radymno, w których wykonano:

- modernizację kotłowni w szkołach w Duńkowicach, Nienowicach, Chotyńcu i Korczowej, (zainstalowano nowoczesne pompy ciepła w Korczowej i Chotyńcu oraz kotły na biomasę w Nienowicach i Duńkowicach), a także zamontowano panele fotowoltaiczne, które pozwolą zużywać energię słoneczną.

- wykonano montaż paneli fotowoltaicznych w 6 remizo-świetlicach i świetlicach położonych w Duńkowicach, Nienowicach, Chotyńcu, Korczowej, Piaskach i  w Grabowcu.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 252 843,52 zł, przy dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 427 491,79 zł. Dotacja pochodziła od Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 

2. Przebudowa dróg na terenie Gminy Radymno

Rok 2019 był zdecydowanie udany pod względem inwestycji drogowych. Zarówno ze środków budżetu gminy jak i z pozyskanych dotacji. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych udało się przebudować prawie 6 km nowych nawierzchni. Także w ramach pozyskanej dotacji, zmodernizowano drogi do pól uprawnych w Skołoszowie i Łazach. Dzięki środkom z bieżącego utrzymania, poprawiono jakość wielu odcinków dróg poprzez utwardzenie kamieniem, prace równiarką i koparką, przekonserwowanie rowów i naprawę przepustów. Kilkaset metrów dróg, doposażono w energooszczędne oświetlenie.

 

3. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Korczowa, Młyny, Łazy, Sośnica, Zabłotce.

Wartość projektu: 456 694,80 zł, w tym dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosła 228 347,00 zł.

Projekt obejmował budowę siłowni zewnętrznych składających się z 6 urządzeń siłowych (wioślarz, biegacz, orbitek, wahadło, motyl, wyciąg górny), budowę sprawnościowego placu zabaw, montaż huśtawek, drabinki poziomej, urządzenie strefy relaksu – stoły do szachów, do gry w chińczyka, ławeczki, stojaki na rowery.

 

4. Wymiana centralnego ogrzewania i zagospodarowanie terenu w budynku poszkolnym w Chotyńcu.

Wartość projektu: 203 000 zł w tym dotacja z budżetu Marszałka Województwa Podkarpackiego: 200 000,00 zł.

Projektem objęty został budynek byłej szkoły, który obecnie jest wynajmowany na potrzeby prowadzenia prac archeologicznych przez kadrę Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach realizacji zadania wykonano centralne ogrzewanie gazowe w budynku, wykonano ogrodzenie, zbudowano altankę oraz zagospodarowano teren, poprzez urządzenie alejek spacerowych, wycięcie krzaków i zachaszczeń, wyrównanie terenu i zasianie trawą.

 

5. Przebudowa systemu centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnego w Szkole Podstawowej w Sośnicy.

 Łączna wartość zadania wyniosła: 254 344 zł. W szkole przebudowano przestarzały i wadliwy system instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto nastąpiła wymiana instalacji sanitarnej, dzięki czemu zmodernizowano łazienki oraz wykonano szereg prac remontowych polegających na wymianie podłóg, drzwi, pomalowaniu ścian, korytarzy. Przy realizacji zadania udało się także utworzyć komfortowe warunki dla najmłodszych dzieci z oddziału przedszkolnego, które zyskały nową większą salę oraz łazienki przystosowane do ich wieku.

 

6. Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Świętem z odwodnieniem i budową parkingu.

 W ramach inwestycji zlikwidowano stary budynek dawnego domu nauczyciela, wyrównano teren, wykonano odwodnienie, wybudowano chodniki, parking dla samochodów, a także nowe ogrodzenie. Dzięki realizacji tego zadania, poprawiono estetykę otoczenia szkoły, a także zwiększono bezpieczeństwo i komfort dzieci, nauczycieli i rodziców, którzy na co dzień korzystają z obiektu szkolnego. Dogodnym rozwiązaniem jest także budowa zatoki parkingowej przed szkoła, która umożliwia rodzicom bezpieczne podwożenie dzieci do szkoły. Wartość inwestycji wyniosła ponad 210 000 zł.

 

7. Budowa kanalizacji w miejscowości Skołoszów

 Inwestycja ta realizowana przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno dotyczyła budowy nowej sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 11 km wraz z 5 przepompowniami. Dzięki temu, do sieci może być podłączone 164 gospodarstwa domowe, które poprawią jakość i komfort mieszkania. Przedsięwzięcie kosztowało ponad 8 mln zł, z czego ponad połowa pochodziła z pozyskanej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

 

Warto zauważyć, że Gmina Radymno chętnie podejmuje współpracę z innymi instytucjami, które inwestują na terenie gminy. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu. Dzięki niej - wzorem lat poprzednich udało się zrealizować kilka dużych inwestycji w 2019 roku. Wśród nich należy wymienić przebudowę mostu w Michałówce, przebudowę drogi w Łazach, a także budowę chodnika w Korczowej.

Komentarze
Popularne