Rekordowy budżet

Autor: dp 17.01.2020 Nr: 3/2020
Rekordowy budżet

Na sesji Rady Miasta, która odbyła się w czwartek, 9 stycznia, radni jednogłośnie uchwalili przygotowany projekt budżetu.

Jak podkreślił burmistrz Leszek Kisiel, budżet na 2020 rok jest rekordowym budżetem w historii miasta, jeśli chodzi o dochody, które wyniosą 77,6 mln zł oraz wydatki rzędu ponad 78 mln zł. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na poziomie ponad 6,5 mln zł, a po otrzymanych dotacjach na zaplanowane zadania inwestycyjne przekroczą 10 mln zł. Ma to swoje odzwierciedlenie w inwestycjach, które będą realizowane w 2020 roku. W głównej mierze będą to inwestycje dotyczące dróg i infrastruktury. Na spłaty krajowych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 900 tys. zł. W strukturze wydatków budżetu miasta na 2020 rok, największą pozycje stanowią wydatki na oświatę w wysokości 26 mln zł oraz na pomoc społeczną, na którą przewidziano prawie 25 mln zł. Łącznie oświata i pomoc społeczna wraz wydatkami na rodzinę stanowią ponad 51 mln zł, a więc 67% wydatków budżetu miasta.

Utrzymanie oświaty przy tak ogromnym niedofinansowaniu ze strony subwencji oświatowej – jesteśmy na poziomie wydatków 26 mln zł, a przychodów z subwencji jest 13 mln zł – oznacza to, że miasto Przeworsk ze swoich podatków dopłaca do oświaty 13 mln zł. Jest to niewiarygodna kwota i jest ona dokładana po to, aby nasze dzieci mogły się kształcić w przyzwoitych warunkach. Jest to problem zasadniczy, dotyczący nie tylko naszego miasta. Przez to ograniczamy inwestycje albo zaciągamy kredyt, w tym roku właśnie po raz pierwszy od 6 lat musimy wspomóc inwestycje kredytem – mówił Burmistrz.

Pozostałe wydatki to gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7,8 mln zł (9,93% budżetu), transport i łączność to wydatki rzędu 3,5 mln zł (4,5% budżetu), administracja publiczna na zadania rządowe i własne - 6,3 mln zł (8,2% budżetu). Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przewidziano 3,7 mln zł (4,71% budżetu), a na kulturę fizyczną 2,3 mln zł (3 % budżetu).

Komentarze
Popularne