Podpisali umowę

Autor: dp 17.01.2020 Nr: 3/2020
Partnerzy projektu spotkali się w Starostwie Powiatowym w Przeworsku.
Partnerzy projektu spotkali się w Starostwie Powiatowym w Przeworsku.

W środę, 8 stycznia, W Starostwie Powiatowym w Przeworsku podpisano umowę partnerską dotyczącą projektu pn.: Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów.

Podpisanie umowy partnerskiej jest efektem wieloletnich działań nad wpisaniem wyżej wymienionego projektu na listę projektów planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu planowane jest na IV kwartał 2020 roku, a zakończenie – na I kwartał 2022 roku. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 20 mln zł, z czego niecałe 14 mln zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP. W ramach projektu planowana jest modernizacja linii na odcinku ponad 13 km (całkowita długość linii kolei to ok. 46 km). Liderem projektu jest Powiat Przeworski, dlatego też to w Przeworsku spotkali się partnerzy projektu. Umowę podpisali przedstawiciele: Miasta Przeworsk, Gminy Przeworsk, Miasta i Gminy Kańczuga, Gminy Jawornik Polski, Gminy Hyżne, oraz Gminy Dynów i Miasta Dynów.

Komentarze
Popularne