Budżet przyjęty w Gminie Jarosław

Autor: TP 24.01.2020 Nr: 4/2020
- Plan dochodów i wydatków Gminy Jarosław został opracowany rzetelnie i zapewnia realizację wszystkich zdań - zapewnia Tomasz Głąb, skarbnik gminy.
- Plan dochodów i wydatków Gminy Jarosław został opracowany rzetelnie i zapewnia realizację wszystkich zdań - zapewnia Tomasz Głąb, skarbnik gminy.
Fot. TP

Na grudniowej sesji Rady Gminy Jarosław radni jednogłośnie uchwalili projekt budżetu. W 2020 roku dochody wyniosą 58,68 mln zł, natomiast wydatki 64,13 mln zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10,6 mln zł.

Najważniejszymi inwestycjami będą: modernizacja stacji uzdatniania wody w Surochowie, ukończenie budowy świetlicy wiejskiej w Wólce Pełkińskiej, która ma zostać oddana do użytku latem br. a od września zostanie w niej uruchomione trzyoddziałowe przedszkole, I etap deodoryzacji oczyszczalni ścieków w Tuczempach, kontynuacja budowy dróg i chodników, sukcesywna wymiana oświetlenia ulicznego i modernizacja lamp hybrydowych na terenie całej gminy, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego – uwzględniająca wnioski mieszkańców (środki zapewnione już w tym roku), mimo, że procedura potrwa przez dwa-trzy lata. Najwięcej środków z budżetu przeznaczonych zostanie na pomoc społeczną – 23,5 mln zł, na oświatę z kolei 16,286 mln zł, z czego 7,377 mln zł dopłaci gmina ze swoich dochodów. Zwiększono środki na kulturę fizyczną i sport, uwzględniając różne dyscypliny sportu w tym nowe formy aktywności tj. tenis stołowy i futsal. W tym roku zostanie sfinalizowany zakup samochodu strażackiego, na który pozyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 220 tys. złotych przy wkładzie własnym 80 tys. zł, planujemy też zakup dwóch pojazdów ratowniczo-gaśniczych, które będą realizowane z udziałem środków zewnętrznych.

Jak ocenia Skarbnik Gminy Tomasz Głąb uchwalony budżet jest w pełni realny, ukierunkowany na rozwój gminy i poprawę jakości życia naszych mieszkańców.

Komentarze
Popularne
Komentowane