Rusza budowa strzelnicy

Autor: dp 07.02.2020 Nr: 6/2020
Dzięki podpisanej umowie już niedługo będzie można korzystać ze strzelnicy na terenie gminy Tryńcza.
Dzięki podpisanej umowie już niedługo będzie można korzystać ze strzelnicy na terenie gminy Tryńcza.
Fot. UG

W ubiegłym tygodniu podpisano umowę na realizację budowy strzelnicy sportowej w Głogowcu.

Do podpisania umowy doszło 30 stycznia. Po otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 1,5 mln zł na zadanie związane z budową strzelnicy w Głogowcu w ramach rządowego programu „Strzelnica w powiecie” oraz po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, wójt Ryszard Jędruch przy kontrasygnacie skarbnika Jolanty Flak, podpisał umowę na realizację budowy strzelnicy sportowej w Głogowcu. Wykonawcą zadania będzie Firma Remontowo-Budowlana "Piotrowski" z Piwody. Zakres zadania obejmie: budowę wałów ochronnych z kulochwytem, wykonanie wiaty, dostawę i montaż kontenera z punktem dowodzenia, utwardzenie nawierzchni placu oraz miejsc postojowych, wykonanie ogrodzenia, dostawę wyposażenia strzelnicy oraz wykonanie oświetlenia terenu. Termin realizacji zadania wyznaczono na koniec sierpnia br.

Realizacja tej inwestycji ma na celu propagowanie i rozwój sportów strzeleckich oraz umożliwienie szkolenia strzeleckiego jak największej liczbie mieszkańców gminy Tryńcza oraz gmin ościennych. Dostęp do tego typu obiektów podnosi świadomość proobronną i zachęca młodych ludzi do służby wojskowej, czy działań w sytuacjach kryzysowych.

Komentarze
Popularne
Komentowane