Stanisław Zając patronem orkiestry

Autor: erka 07.02.2020 Nr: 6/2020
Podsumowanie roku było okazją do wyróżnień i odznaczeń.
Podsumowanie roku było okazją do wyróżnień i odznaczeń.
Fot. org.

Zorganizowane pod koniec stycznia walne zebranie sprawozdawcze  Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaci miało szczególny charakter. Poświęcono je podsumowaniu ubiegłorocznych działań jednostki. Odsłonięto także tablicę upamiętniającą nadanie Orkiestrze Dętej OSP w Gaci imię druha Stanisława Zająca z okazji 30-lecia orkiestry.

Wydarzenie uświetniła obchodząca jubileusz orkiestra występując 795 raz w swojej 30-letniej działalności. Jej działanie przedstawił bryg. Dariusz Homa, wiceprezes OSP Gać. Z kolei Paweł Wajhajmer, prezes gackiej jednostki podsumował miniony rok przypominając, że liczy ona 102 członków wliczając młodzieżowe drużyny pożarnicze, drużynę męską i żeńską oraz członków orkiestry.

Jednostka  w ubiegłym roku wyjeżdżała 33 razy do 9  pożarów, 17 miejscowych zagrożeń oraz 7 wypadków. Zaznaczyła też swoją obecność zajmując wysokie miejsca na zawodach strażackich. Prezes wspomniał o pracach wykonanych przez strażaków ochotników, a dziękując za wsparcie m.in. Gminie Gać, WFOŚiGW, Komendzie Głównej PSP oraz różnym firmom wyliczył nowy sprzęt, który pojawił się w jednostce.

W zebraniu wzięli udział przedstawiciele lokalnego środowiska oraz reprezentanci służb i organizacji związanych z ochotniczą strażą pożarną. Spotkanie było też okazją do wręczenia medali i odznaczeń. Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa  otrzymali :Stanisław Zając s.Ignacego, Krzysztof Bącal, Marcin Cwynar, Witold Drzał i Wojciech Kuźniar. Srebrnym  Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa uhonorowano Lucynę Skawina, Karola Dzień i Damiana Dzień. Odznaki za wysługę lat służby w straży otrzymali Bogusław Dudek, Emil Pacuła, Paweł Wajhajmer, Janusz Brożbar, Kazimierz Dziedzic, Tadeusz Dzień, Andrzej Filar, Andrzej Inglot, Kazimierz Szpytma, Tadeusz Buczek, Stanisław Curzytek, Wojciech Drozd, Paweł Dzień, Piotr Polak, Jacek Kud, Dariusz Homa, Andrzej Jakielaszek, Krystian Rogala, Marcin Szlęk i Łukasz Dubiel.

Złotymi Odznakami „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” uhonorowano drużyny młodzieżowe OSP, a Marek Kosior, członek Zarządu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie przekazał Złote Odznaki. Otrzymali je  Kazimierz Szpytma, Marcin Szlęk i Kazimierz Dziedzic. Srebrne - Michał Zając i Izabela Głąb, a brązowe - Małgorzata Wiśniowska, Marcin  Rosół, Mateusz Kochmański, Tomasz Piątek, Agnieszka Hawro i Ewa Cieśla.

Zebranie rozpoczął występ orkiestry, która zadbała także o uroczyste zakończenie.

 

Stanisław Zając był długoletnim prezesem OSP w Gaci, prezesem Orkiestry Dętej OSP Gać i zasłużonym działacz Związku OSP RP. Był także aktywnym działaczem społecznym oraz osobą zasłużoną dla kultury. Zmarł w kwietniu 2018 r.

Komentarze
Popularne
Komentowane