Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Jarosławiu

Symboliczne miejsce straceń.
Symboliczne miejsce straceń.
Fot. org.

Holokaust  był jedną z największych zbrodni w dziejach ludzkości, w którą zaangażowane były nazistowskie Niemcy. W Jarosławiu deportacja społeczności żydowskiej rozpoczęła się już 23 września 1939 roku i trwała 6 dni. Następna miała miejsce w październiku. Miejscem kaźni hitlerowskiej był klasztor ss. Benedyktynek, gdzie znajdowało się więzienie. Rozstrzeliwano w północno- wschodnim narożniku, pod murem okalającym opactwo. W to miejsce Niemcy przywozili Polaków i Żydów z Jarosławia i z całej okolicy. Gorliwym wykonawcą rozstrzeliwań  był kat Jarosławia - Franciszek Schmidt.

 

Zespół klasztorny otoczony wysokim murem i drzewami, usytuowany na poboczu miasta był „idealnym” miejscem realizacji ludobójczych planów hitlerowskich oprawców. Rozstrzeliwano kilka razy w tygodniu, przeważnie w porze popołudniowej. Schmidtowi pomagali funkcjonariusze niemieckiego aparatu terroru i ucisku policyjnego. Szczególną aktywnością w rozstrzeliwaniu Żydów, wykazywali się funkcjonariusze Endler, Doppke i Hoffman. Świadkowie często widzieli też Adolfa Klarenbacha, który wspólnie z Franciszkiem Schmidtem bywał na terenie opactwa. Rozebranych do bielizny Żydów wyprowadzano po kilkunastu i nad obszernymi, głębokimi dołami ich rozstrzeliwano. Po egzekucji kazano innym więźniom zakopywać doły. Rozstrzelania odbywały się również zaraz za brama wejściową.

 

10 września 2012 r. w Jarosławiu odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Żydom z Jarosławia i okolic, zamordowanych w latach 1939- 1945 przez niemieckich okupantów. Jest to pierwsza tablica poświęcona społeczności żydowskiej w Jarosławiu od zakończenia II wojny światowej. Tablica została wmurowana na południowej ścianie synagogi przy ul. Opolskiej.

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Jarosławiu organizowane są od 2012 roku z inicjatywy dra hab. prof. UR Wacława Wierzbieńca. 28 stycznia 2020 r. na terenie jarosławskiego Opactwa Benedyktynek odbyło się między innymi nabożeństwo w intencji Ofiar Holokaustu. Odczytane zostały nazwiska Polaków zamordowanych za ratowanie Żydów oraz Żydów, którzy zginęli wraz z nimi. Przed symbolicznym miejscem straceń pod murem złożono wiązanki i zapalono znicze. Tegoroczne obchody przebiegały pod hasłem: „Po Zagładzie, dalej jest życie”.

Komentarze
Popularne
Komentowane