Czy komendant przekroczył uprawnienia?

Autor: dp 07.02.2020 Nr: 6/2020
Prowadzone śledztwo wyjaśni, czy na przeworskiej komendzie dochodziło do nieprawidłowości.
Prowadzone śledztwo wyjaśni, czy na przeworskiej komendzie dochodziło do nieprawidłowości.

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień, do którego miało dochodzić w Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku.

Z zawiadomienia, które trafiło do prokuratury wynika, że komendant powiatowy przeworskiej policji oraz jego zastępca mieli dopuszczać się mobbingu na jednej z podwładnych. Warto zaznaczyć, że obecnie śledztwo toczy się w sprawie, a nie przeciwko komuś.

Dokumenty w tej sprawie wpłynęły do Prokuratury Okręgowej 14 listopada 2019 r. Śledztwo prowadzone jest w sprawie przekroczenia uprawnień przez komendanta powiatowego policji w Przeworsku oraz zastępcę komendanta, z art. 231 par 1. Kodeksu Karnego. na szkodę interesu prywatnego. 26 listopada śledztwo zostało wszczęte przez Biuro Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie – informuje Marta Pętkowska z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Art. 231 paragraf 1 KK mówi o nadużyciu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Zawiadomienie o mobbingu złożyła była już policjantka przeworskiej komendy, która uważa, że jej kłopoty w pracy zaczęły się wraz ze zmianą komendanta, do której doszło w połowie 2018 r. Miała być publicznie krytykowana i wyśmiewana przez zastępcę komendanta przeworskiej policji, którego zachowanie zmieniło się po przyjściu nowego przełożonego. Kobieta, która w formacji przepracowała 23 lata, odeszła już z pracy. W formacji tej nie służy już także zastępca komendanta przeworskiej policji.

Do naszej Redakcji jakiś czas temu dotarł anonimowy list kwestionujący prawidłowość zarządzania w przeworskiej komendzie. Nie potwierdziła tego jednak Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, do której również wpłynęło anonimowe pismo. I choć według przepisów rozporządzenia Rady Ministrów, które wskazują, aby anonimowe pisma pozostawić bez rozpoznania, wtedy otrzymaliśmy zapewnienie, że w tej sprawie nie dopatrzono się nieprawidłowości, a podnoszone w piśmie kwestie nie potwierdziły się.

Komentarze
Popularne
Komentowane