Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

Autor: dp 07.02.2020 Nr: 6/2020
Pouczającą i przejmującą relacją podzieliła się Judith Elkin.
Pouczającą i przejmującą relacją podzieliła się Judith Elkin.

Jarosław i Przeworsk były dwoma spośród 30 miast na Podkarpaciu, w których odbywały się obchody XII Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu.

W Jarosławiu 28 stycznia podczas nabożeństwa w Opactwie Jarosławskim zastępca burmistrza Dariusz Tracz wraz z wicestarostą Mariuszem Trojakiem odczytali listy z nazwiskami Żydów, którzy zginęli podczas eksterminacji, natomiast listy Polaków ukrywających Żydów, odczytali przedstawiele rodzin żydowskich. Uczestnicy spotkania zapalili znicze i odmówiony został kadisz w symbolicznym miejscu straceń Żydów podczas II wojny światowej przy murach Jarosławskiego Opactwa. Podczas uroczystości oprawę muzyczną zapewnił Zespół Piosenki Biesiadnej "Akademicy" Akademii Trzeciego Wieku działający przy Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, natomiast program słowno-muzyczny przygotowali uczniowie z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu. Żydzi ocaleni z Holokaustu i ich potomkowie przyjeżdżają na Podkarpacie, by dawać świadectwo ocalenia z zagłady. W tym roku świadectwa przedstawili: Jeffrey Cymbler, Dina Steinbruch, Yael Kalcheim rodzinnie związani z żydowskim Jarosławem oraz Randi i Robert Levy, Bethe i Sheldon Jarcaig, Rena i Fred Tenorio, Renata Frenkel, Sally Mizroch, Josiv Sztatmanem, Michaił Pleskowem, prof. Małgorzata i Jack Fabiszak, Yackov Blasbalg oraz dr Hanna Fedorowicz.

   W związku z 75. rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady „Auschwitz-Birkenau”, 28 stycznia odbyło się spotkanie pt. „Pamiętać”. Wcześniej uczczono pamięć pomordowanych Żydów przy pamiątkowej tablicy znajdującej się na dawnym cmentarzu żydowskim. W uroczystości uczestniczyli: wicestarosta Jerzy Mazur, z-ca burmistrza Wojciech Superson oraz Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszka Zakrzewska. Zgromadzeni na prelekcji uczniowie przeworskich szkół wraz z wychowawcami wysłuchali wykładu Anny Dawidowicz o powstaniu państwa Izrael, języku hebrajskim, Jerozolimie i kulturze żydowskiej. Pouczającą i przejmującą relacją podzieliła się również Judith Elkin z USA, która jako świadek historii opowiedziała dlaczego przyjeżdża na Podkarpacie i uczestniczy w Obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Na zakończenie spotkania, w hołdzie pomordowanym, Niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia w Przeworsku przedstawiła program artystyczny.

 

Obchody XII Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu odbyły się też w Tryńczy, Pruchniku, Jankowicach i Gniewczynie Łańcuckiej.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane