Chcę otwartej i nowoczesnej Gminy

Autor: TP 13.02.2020 Nr: 7/2020
Chcę otwartej i nowoczesnej Gminy

Leszek SZCZYBYŁO, kandydat na Wójta o planach rozwoju Gminy Jarosław.


 Skąd decyzja o ubieganiu  się o stanowisko Wójta Gminy Jarosław?

 

- Od ponad 30 lat jestem związany z Gminą jako nauczyciel, a od 18 lat jako dyrektor szkoły w Pełkiniach. Już 17 lat reprezentuję Gminę w Radzie Powiatu Jarosławskiego. Poznałem samorząd, będąc radnym, członkiem Zarządu Powiatu i przewodniczącym Rady. Znam Gminę, jej mieszkańców, ich potrzeby. I wiem, jak Gminę otworzyć na współpracę, by ją zmienić i unowocześnić.

Czym się Pan różni od innych kandydatów?

- Współpracowałem z śp. Wójtem Romanem Kałamarzem. Jako samorządowcy współdziałaliśmy w realizacji wielu inwestycji, wiele zrobiliśmy na niwie sportowej, bo wiemy, że podobnie jak ja, był on zapalonym sportowcem. Dlatego chcę kontynuować to co było dobre, ale zarazem wiem, że mieszkańcy oczekują zmian, rozwoju i dofinansowania Gminy. Łączę to co dobre w tej Gminie z perspektywą rozwoju i szerokiej współpracy.

Jaki pomysł ma Pan na rozwój i unowocześnianie Gminy?

- Gmina była przed laty pionierem w wielu dziedzinach życia. Pierwsza miała kanalizację, nowoczesne wysypisko śmieci, hybrydowe lampy itp. Dziś mieszkańcy płacą za odbiór śmieci jedne z najwyższych stawek w powiecie, lampy stoją nieczynne i brakuje oświetlenia. Place zabaw potrzebują wymiany, nie wszędzie są siłownie zewnętrzne i „Orliki”, a za korzystanie z hal sportowych czy lodowisk trzeba płacić. To musimy zmienić. Podobnie z oświatą, dopłacamy niepublicznym placówkom i innym gminom ok. 1,3 mln zł. Musimy zatrzymać uczniów. Stworzyć sieć przedszkoli i żłobków, by tu zaczynali i kontynuowali edukację. Trzeba przyspieszyć budowę światłowodu. Musimy przygotować ofertę terenów inwestycyjnych i z nią wyjść na zewnątrz, ale też opracować atrakcyjne ulgi, które zachęcą do lokowania u nas firm. Mieszkańcy czekają na dobre drogi, chodniki, komunikację podmiejską, dofinansowanie do OZE. Wymiana pieców, fotowoltaika, termomodernizacja, to sprawy, których oczekują. Musimy, jako Gmina ułatwić mieszkańcom pozyskanie dofinansowania. Gmina ma być nowoczesna, ale też i ekologiczna.

Pana hasło wyborcze to „Byłem, jestem i będę blisko ludzi”.

- Zawsze wsłuchiwałem się w głosy mieszkańców, bo to oni kreują kierunki rozwoju Gminy. Chcę włączyć młodzież do organizacji imprez w każdej miejscowości, ożywić domy kultury i świetlice. Doceniam działalność Stowarzyszeń Kobiet, OSP i Klubów Sportowych. W urzędzie będzie osoba odpowiedzialna za pomoc w przygotowaniu wniosków dla mieszkańców i stowarzyszeń. W budżecie gminy wydzielimy fundusz na wkład własny dla nich przy składaniu wniosków. Mamy odpowiednie obiekty, które możemy zaadoptować na Kluby i Domy Seniora.

Jak to wszystko zrobić?

Chcę oprzeć rozwój Gminy na korzystaniu ze środków zewnętrznych. Przed nami nowa perspektywa unijna 2021-2027 i Regionalny Program Operacyjny. Funkcjonuje Fundusz Dróg Samorządowych, programy ministerialne (Maluch+, Senior+), Lokalne Grupy Działania, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, programy fundacji. Musimy być na to gotowi. 

Ma Pan poparcie posła Tadeusza Chrzana i Prawa i Sprawiedliwości.

­- Cieszę się, że takie osoby doceniają mój dorobek. Z posłem współpracowaliśmy wiele lat, jako samorządowcy. Dziś wiem, że będą mógł liczyć na jego wsparcie i pomoc. Gmina musi być nowoczesna, estetyczna, otwarta i przyjazna. Wiem, jak to zrobić. I proszę Państwa o poparcie mojej kandydatury, by razem z Wami tego dokonać. 

Komentarze
Popularne
Komentowane