Jaroslaw miał Posąg Świętego Walentego

Jaroslaw miał Posąg Świętego Walentego

Św. Walenty – biskup, męczennik żyjący w III w. n.e. patron ciężko chorych  i zakochanych. Kult św. Walentego rozpowszechnił się w całej Europie, także w diecezji przemyskiej, która uznała go za swojego patrona. 

W Jarosławiu już w I połowie XVII w. św. Walenty był czczony jako patron chroniący mieszkańców przed morowym powietrzem czyli dżumą. W 1600 roku w Jarosławiu wybuchł pożar, który wyrządził wiele szkód. Spaliło się prawie całe miasto. W 1602 roku zaraza morowa w okresie czterech miesięcy spowodowała śmierć ponad 400 osób. Właścicielka miasta Anna Ostrogska, by ubłagać Boga o odwrócenie nieszczęść, zbudowała w mieście w 1603 roku posąg św. Walentego. Posąg umieszczono na wysokiej kolumnie o prostopadłościennej podstawie, na wolnym placu blisko Bramy Krakowskiej (obecnie Plac Mickiewicza). Miał on strzec mieszkańców przed zarazą. Posąg widoczny jest na rycinie z  II połowy XVII wieku, przedstawiającej widok miasta.

Św. Walenty prawdopodobnie był w stroju biskupim z palmą lub mieczem- symbolami męczeństwa. Ponadto Księżna Anna Ostrogska w 1611 roku ufundowała marmurowy ołtarz mieszczący grób św. Walentego do jednej z kaplic kościoła jezuickiego św. Jana (obecna Kolegiata Bożego Ciała). Ceną srebrną trumnę na jego szczątki ofiarowała wojewodzina krakowska Helena Lubomirska. W 1712 roku jezuici przenieśli ołtarz z kaplicy bocznej i umieścili wraz z relikwiami  w absydzie kościoła, w pobliżu ołtarza głównego. W 1862 r. relikwie świętego prawdopodobnie spłonęły wraz z ołtarzem podczas wielkiego pożaru. Posąg św. Walentego i marmurowy ołtarz nie przetrwały do naszych czasów, a dzisiaj św. Walenty patronuje zakochanym.

Komentarze
Popularne
Komentowane