Matematyczny Czar Par

Autor: dp 21.02.2020 Nr: 8/2020
Matematyczny Czar Par
Fot. SP Studzian

Tradycją Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Studzianie jest coroczny Gminny Konkurs ,,Matematyczny Czar Par”. W poniedziałek, 3 lutego, odbyła się jego IX edycja.

Każdą ze szkół reprezentowali uczniowie IV i V klasy. W konkursie niezbędnymi umiejętnościami okazały się: logiczne myślenie, kojarzenie faktów, a także korzystanie z informacji i wiedzy, które uczniowie wykorzystywali rozwiązując tangramy, krzyżówki, sudoku oraz układając ,,wesołe sześciany”. Laureatami w kategorii kl. IV zostali uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. J. Popiełuszki w Mirocinie, wśród starszych pierwsze miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Studzianie.

Honorowy Patronat nad konkursem objął wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec. Dyrektor szkoły oraz organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania Wójtowi oraz Radzie Rodziców, dzięki którym możliwa była realizacja przedsięwzięcia.

Komentarze
Popularne
Komentowane