Odszedł na emeryturę

Autor: dp 13.03.2020 Nr: 11/2020
Odchodzący na emeryturę mł. inst. Robert Sobolewski (pierwszy z lewej) oraz jego następca, podinsp. Mariusz Kulaga (drugi z lewej).
Odchodzący na emeryturę mł. inst. Robert Sobolewski (pierwszy z lewej) oraz jego następca, podinsp. Mariusz Kulaga (drugi z lewej).
Fot. KPP

28 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę komendanta powiatowego mł. insp. Roberta Sobolewskiego.

Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku mł. insp. Robert Sobolewski przeszedł na emeryturę po 29 latach pełnienia służby. W uroczystości uczestniczyli: komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie – nadinsp. Henryk Moskwa, I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku – podkom. Tomasz Koba, kadra kierownicza jednostki oraz zaproszeni goście wśród których znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, straży pożarnej oraz prokuratury. Po odczytaniu rozkazu Komendanta Wojewódzkiego mł. insp. Robert Sobolewski pożegnał się ze sztandarem i złożył meldunek o zdaniu obowiązków służbowych. W trakcie uroczystości nadinsp. Henryk Moskwa powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku podinsp. Mariuszowi Kuladze.

Komentarze
Popularne
Komentowane