Szkoły do likwidacji

Autor: dp 20.03.2020 Nr: 12/2020
Szkoły do likwidacji

Brak naboru oraz bardzo mała liczba uczniów to najczęstsze powody, dla których samorządy zgłaszają do likwidacji bądź przekształceń szkoły na swoim terenie.

W ostatnim czasie radni powiatowi podjęli uchwały w sprawie zamiaru likwidacji czterech szkół, po dwie w każdym powiecie. Od kilku lat w szkołach nie udało się przeprowadzić naboru, stąd decyzja o zamiarze likwidacji LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie oraz LO w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. W Przeworsku nie było chętnych do LO dla dorosłych oraz Szkoły Policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. W zamian radni zdecydowali o podjęciu uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Przeworsku, która ma stanowić kontynuację kształcenia zawodowego po ukończeniu szkoły I stopnia.

Na liście Podkarpackiego Kuratora Oświaty znaleźć można też trzy szkoły podstawowe z naszych powiatów, dla których decyzja o likwidacji bądź przekształceniu otrzymała opinię pozytywną. Chodzi o Szkołę Podstawową im. Unii Lubelskiej w Dobrej; Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Świebodnej, która ma stać się Szkołą Filialną o strukturze organizacyjnej I-III z Oddziałem Przedszkolnym, podporządkowaną organizacyjnie  SP Nr 1 im. KEN w Pruchniku. W obu placówkach uczyło się po 20 dzieci. Decyzja o przekształceniu poprzez dodatkową lokalizację dotyczy z kolei Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku.

Komentarze
Popularne
Komentowane