Orędowniczka w czasach zarazy

Autor: dp 03.04.2020 Nr: 14/2020
Na co dzień wizerunek św. Tekli prezentowany jest na ekspozycji stałej – w salonie mieszczańskim przeworskiego muzeum.
Na co dzień wizerunek św. Tekli prezentowany jest na ekspozycji stałej – w salonie mieszczańskim przeworskiego muzeum.

 Przybliżamy dziś osobę Świętej Tekli, której wizerunek uwieczniony na obrazie znajduje się w zbiorach przeworskiego muzeum.

 Święta Tekla to męczenniczka z I wieku, uczennica i towarzyszka św. Pawła apostoła, pochodziła z Azji Mniejszej. Z jej żywota spisanego już w II w., wiadomo że Tekla wyróżniała się wielką urodą. Po przyjęciu chrześcijaństwa, złożyła ślub czystości. Jako chrześcijanka, była wielokrotnie torturowana. Ocalała, kiedy skazano ją na wydanie na pastwę dzikich zwierząt: lwów i węży. Woły, które miały ją rozedrzeć, także nie uczyniły jej żadnej krzywdy, bowiem Tekla pokonała je znakiem krzyża. W swoim życiu odbywała podróże misyjne. Zmarła dożywając starości, śmiercią naturalną.

Święta Tekla zazwyczaj przedstawiana jest z krzyżem, palmą męczeństwa, stosem, na którym miała spłonąć oraz z lwem, wołem i wężem. Święta patronowała konającym, wzywana była też w czasie pożaru i zarazy. Jak pisze historyk Szymon Wilk, pod koniec XVIII w. kult św. Tekli rozwijał się także w przeworskim konwencie Bernardynów.

Obraz Świętej Tekli ze zbiorów przeworskiego muzeum malowany jest na płótnie i pochodzi z drugiej połowy XIX w. Jego autor pozostaje nieznany. Święta Tekla jest na nim przedstawiona z oczyma wzniesionymi ku niebu. W prawej dłoni trzyma krzyż oznaczający odkupienie i życie oraz gałązkę palmową, symbolizującą zwycięstwo nad śmiercią.

Katarzyna Ignas/ Muzeum w Przeworsku

 

Komentarze
Popularne
Komentowane