Nie garną się do komisji wyborczych

Autor: erka 24.04.2020 Nr: 17/2020
Tak było podczas niedawnych wyborów w gm. Jarosław.
Tak było podczas niedawnych wyborów w gm. Jarosław.

Przyjęta przez Sejm pod koniec ubiegłego tygodnia Tarcza antykryzysowa 2.0 oraz wcześniejsze ograniczenia stawiają pod dużym znakiem zapytania przeprowadzenie wyborów prezydenckich w tradycyjnej formie za niecałe trzy tygodnie. Jednak kalendarz wyborczy biegnie i zapisane w nim czynności powinny być realizowane.

Termin zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych upłynął 10 kwietnia, ponieważ w wielu obwodach zgłosiło się za mało osób przedłużono czas zgłaszania do 15 kwietnia. Mimo tego w wielu gminach nie skompletowano pełnego składu komisji. Z ubiegłotygodniowej informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu gotowych do utworzenia  było 44 procent komisji. W reszcie brakowało osób. Nie można było powołać komisji w minimalnym, czyli pięcioosobowym składzie.

 

Komisje w regionie

 Powiat jarosławski

W Jarosławiu jest 23 obwody w których łącznie powinno pracować 205 członków komisji wyborczych. Zgłoszono 102 kandydatów. Tylko do ośmiu komisji zgłoszono wymaganą minimalną lub większą liczbę osób. W pozostałych piętnastu komisjach występują niedobory od 1 do 3 osób.  

 W gm. Rokietnica też brakuje. Do czterech komisji obwodowych zgłosiło się po 3 chętnych. W jednej jest czterech..

 W gm. Chłopice zgłosiła się wystarczająca liczba, by powołać komisje w minimalnym składzie.

 W Radymnie do trzech obwodowych komisji wyborczych zostało zgłoszonych 13 kandydatów.

 W gm. Laszki minimalne składy komisji mogą zostać utworzone ze zgłoszonych kandydatów.

 W gm. Wiązownica nie ma pełnych składów komisji.

 W gm. Roźwienica pełnych składów komisji wyborczych nie uda się stworzyć.

 W gm. Radymno są kandydaci do wszystkich komisji.

 W gm. Pruchnik zgłosiło się trzy czwarte składów osobowych komisji wyborczych.

 W gm. Jarosław zgłoszono za mało kandydatów by utworzyć komisje wyborcze.

 

Powiat przeworski

 W Przeworsku do 8 komisji zgłoszono po 3 kandydatów na członków, do kolejnych 3 komisji zgłoszono po 4 kandydatów.

 W gm. Kańczuga do 9 komisji wyborczych zgłosiło się 32 osoby. To zdecydowanie za mało by przeprowadzić wybory w tradycyjnej formie.

 W gm. Adamówka zgłoszono tylu kandydatów, że można utworzyć komisje w minimalnym składzie.

 W gm. Zarzecze liczba zgłoszonych kandydatów jest wystarczająca do powołania komisji wyborczych.

 W gm. Jawornik Polski za mało chętnych. Brakuje ponad połowę składów komisji.

 W gm. Gać z 5 komisji wyborczych do dwóch zgłoszono po czterech kandydatów, do trzech po troje.

 W gm. Tryńcza zgłoszono 33 osoby do 7 obwodowych komisji wyborczych i komisji gminnej. To nie pozwoli na ich utworzenie.

 W gm. Sieniawa według wytycznych w 9 komisjach powinno zasiadać 67 osób (przy pomniejszonym składzie 45 osób), zgłoszono 27.

 W gm. Przeworsk można utworzyć wszystkie komisje w minimalnym składzie. Do 11 komisji wyborczych zgłoszono 59 kandydatów.

 

Kandydatów na członków komisji zgłaszają głownie pełnomocnicy komitetów wyborczych. O najważniejszy urząd w państwie ubiega się 10 kandydatów. Nie wiadomo jak będą przebiegały wybory, ale kalendarz wyborczy stworzony dla wyborów w formie tradycyjnej przewidzianych na 10 maja biegnie i poszczególne zadania są realizowane.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane