Maseczki dla mieszkańców Gminy Przeworsk

Autor: TP 24.04.2020 Nr: 17/2020
Na zdjęciu od lewej: Katarzyna Nagórny, Joanna Rogoża i Sabina Południak
Na zdjęciu od lewej: Katarzyna Nagórny, Joanna Rogoża i Sabina Południak

Przez ostatni tydzień Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Przeworsk uszyły setki maseczek, które zostały dostarczone dla mieszkańców.

 W związku panująca pandemią koronawirusa, od 16 kwietnia wprowadzony został obowiązek zakrywania ust i nosa. Dlatego też Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec podjął decyzję, aby przekazać maseczki do mieszkańców.

Przez kilka dni strażacy OSP dostarczali je do domów. Aby zachować jak największe środki ostrożności, maseczki wieszane były na ogrodzeniach posesji.

Maseczki uszyły Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z miejscowości: Chałupki, Gorliczyna wraz z Radną Gminy Genowefą Bucią, Grzęska, Mirocin, Nowosielce, Rozbórz, Studzian, Świętoniowa, Ujezna, Urzejowice, a także członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Jakości Życia oraz Akademii Innowacji Społecznych.

Ze względu na to, że do rozdystrybuowania potrzebna była ogromna ilość, część gotowych maseczek została zakupiona przez Urząd Gminy Przeworsk.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w tę inicjatywę.

Komentarze
Popularne
Komentowane