Sezon zakończony

Autor: ts 15.05.2020 Nr: 20/2020

PIŁKA NOŻNA: Tak jak przewidywaliśmy na naszych łamach futbolowy sezon w niższych ligach został zakończony. Taką decyzję podjęto podczas ubiegłotygodniowego spotkania przedstawicieli wojewódzkich związków piłkarskich.


Postanowiono zakończyć sezon w IV lidze i wszystkich niższych klasach rozgrywkowych oraz rozgrywki młodzieżowe prowadzone przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych. Obowiązujące rozporządzenia rządowe dotyczące epidemii COVID-19 uniemożliwiały kontynuowanie rozgrywek w zaplanowanej pierwotnie formie. Jednocześnie informujemy, że za układ końcowych tabel sezonu 2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek. Drużyny zajmujące miejsca premiowane awansem uzyskają awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Po sezonie 2019/2020 nie będzie natomiast spadków do niższych klas rozgrywkowych. Decyzje odnośnie rozgrywek III ligi mężczyzn, rozgrywek kobiecych oraz pozostałych prowadzonych przez PZPN, zostaną podjęte przez Zarząd PZPN podczas najbliższego posiedzenia, zaplanowanego na wtorek 12 maja. Decyzja dotycząca III ligi jeszcze nie zapadła. Zaskoczenia nie ma, bo już od jakiegoś czasu wszystko na to wskazywało. Czas uciekał i trudno było sobie wyobrazić by zespoły z tzw. lig amatorskich mogły jeszcze przed wakacjami wznowić rywalizację. Kontynuowanie rozgrywek w tych ligach wiązałoby się z koniecznością spełnienia wielu wymogów bezpieczeństwa, na które większości klubów nie byłoby stać. Do tego dogrywanie sezonu w systemie środa-sobota byłoby właściwie niemożliwe, gdy mówimy o piłce amatorskiej lub półamatorskiej, w której niemal każdy z zawodników traktuje futbol jako dodatkowe zajęcie i na co dzień pracuje.  – Obowiązujące rozporządzenia rządowe dotyczące epidemii COVID-19 uniemożliwiały kontynuowanie rozgrywek w zaplanowanej pierwotnie formie – poinformowano w komunikacie zamieszczonym na stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zakończone zostały wszystkie rozgrywki od IV ligi w dół oraz zmagania młodzieżowe. Niewiadomą pozostała III liga. – Uważamy, że decyzja o III lidze powinna leżeć w gestii zarządu PZPN tym bardziej, że wkrótce to PZPN ma przejąć jej prowadzenie od wojewódzkich związków – mówi wiceprezes PZPN Andrzej Padewski. Z medialnych spekulacji wynika jednak, że 12 maja zostanie po prostu podjęta decyzja dotycząca awansów i spadków w tej klasie, a rozgrywki nie zostaną wznowione. – Czekamy na jakąś oficjalną informację, żeby po prostu wiedzieć co dalej. Zaczynamy treningi w małych grupach sześcioosobowych plus trener. Mamy dwie płyty, więc jakoś sobie radzimy. Moim zdaniem sprawiedliwiej byłoby dokończyć ten sezon – mówi Mariusz Olejarka, prezes Wólczanki Wólka Pełkińska. Pewne jest więc, że od IV ligi w dół piłkarze na boisko już nie wybiegną. Przedstawiciele wojewódzkich związków postanowili przyjąć zasadę są awanse, nie ma spadków. Oznacza to, że prawdopodobnie w przyszłym sezonie w wielu grupach wzrośnie liczba występujących drużyn. W ten sposób unikniętego jednak sytuacji, w której sporo drużyn byłoby poszkodowanych, po tym jak np. wzmocniły się przed rundą rewanżową i chciały mocno walczyć o uniknięcie degradacji. Decyzje wojewódzkich związków zakładają próbę wznowienia Okręgowego Pucharu Polski. Wiosna była czasem, w którym wyłaniano zwycięzców, premiowanych grą w centralnym Pucharze Polski w kolejnym sezonie. Tak ma być i tym razem. Wiosną 2020 ma się jednak odbyć jeszcze kilka oficjalnych meczów między zespołami z niższych lig. Ustalono, że w przypadku, gdy lider i wicelider danej klasy rozgrywkowej mają tyle samo punktów, a zagrali dotąd tylko raz, konieczny będzie baraż. Rozegrane zostaną też „klasyczne” baraże, które były planowane po normalnym zakończeniu ligi.

Pełna treść komunikatu: W dniu 7 maja 2020 roku odbyło się zebranie Prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, poświęcone w szczególności przeanalizowaniu możliwości wznowienia i dokończenia zawieszonych rozgrywek seniorskich IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez WZPN-y, które zostały zawieszone z uwagi na wprowadzony na terytorium Polski stan epidemii. 


I. Prezesi Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, mając na względzie zachowanie zasad sportowej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego pozostawali, od momentu zawieszenia rozgrywek, w oczekiwaniu na możliwość wznowienia i zakończenia rywalizacji sportowej w sezonie 2019/2020.


II. Oczekiwana przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej możliwość kontynuowania rywalizacji sportowej w piłce nożnej w prowadzonych przez te podmioty rozgrywkach piłkarskich musiała jednak pozostawać w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawa państwowego w tym zakresie. Z tego powodu w trakcie obrad przenalizowano formalnoprawną możliwość prowadzenia rywalizacji sportowej na szczeblach WZPN-ów. Stwierdzono, iż organy prowadzące rozgrywki są zobowiązane do bezwzględnego stosowania i respektowania postanowień polskiego prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ww. akt prawny wprowadza obowiązujące do odwołania: zakaz zgromadzeń oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, a także czasowe ograniczenie prowadzenia działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej oraz związanej ze sportem, rozgrywkowej i rekreacyjnej. Wprowadzone od 4 maja br. zniesienie niektórych ograniczeń
dotyczące m.in.:

a. stworzenia możliwości uprawiania sportu piłki nożnej na stadionach sportowych i boiskach z zachowaniem zasady, że na tych obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi.

b. stworzenia możliwości organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna bez udziału publiczności przez osoby korzystające ze stadionów i boisk; nie umożliwia jednak organizacji, przygotowania, ani też przeprowadzenia meczu piłkarskiego w innych, niż najwyższa, klasach rozgrywkowych w sporcie piłka nożna w Polsce.


III. Stosownie do rządowych planów tzw. „odmrażania życia społecznego” zniesienie ww. ograniczeń, umożliwiające organizację meczu piłkarskiego w niższych klasach rozgrywkowych ma nastąpić dopiero w IV (ostatnim) etapie znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, w nie określonym na chwilę obecną terminie.

 

Powyższe czyni niemożliwym zarówno kontynuowanie obecnie rozgrywek piłkarskich prowadzonych przez Wojewódzkie ZPN, jak również zaplanowanie terminu wznowienia tej rywalizacji w niedalekiej przyszłości, dopuszczającego nawet możliwość jej zakończenia do początku lipca bieżącego roku.


IV. Mając na uwadze przytoczone powyżej okoliczności faktyczne i prawne – Prezesi Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej wypracowali wspólne stanowisko o zakończeniu rozgrywek IV ligi i klas niższych oraz rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez Związki pomimo nierozegrania wszystkich zaplanowanych meczów, jednocześnie ustalając, iż jako kolejność drużyn w końcowych tabelach rozgrywek sezonu 2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek. Drużyny zajmujące miejsca premiowane awansem uzyskają awans do wyższej klasy. Po sezonie 2019/20 nie będzie natomiast spadków do niższych klas rozgrywkowych.


V. Zarządy Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, realizując postanowienie pkt IV powyżej, podejmą stosowne uchwały w tym zakresie.

 

Kwestia rozgrywek III ligi mężczyzn, rozgrywek kobiecych oraz pozostałych rozgrywek prowadzonych przez PZPN, będzie przedmiotem obrad posiedzenia Zarządu PZPN, które zaplanowane jest na 12 maja 2020 roku.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane