Milion dla szkół

Autor: ek 03.07.2020 Nr: 27/2020
Ze strony samorządu dokument sygnowali starosta Stanisław Kłopot i wicestarosta Mariusz Trojak, ze strony MEN dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Marek Lewiński.
Ze strony samorządu dokument sygnowali starosta Stanisław Kłopot i wicestarosta Mariusz Trojak, ze strony MEN dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Marek Lewiński.
Fot. Starostwo

Samorząd powiatowy pozyskał kolejny grant na wzmocnienie potencjału szkół średnich, które są przez niego prowadzone. Mowa o milionie złotych z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt obejmie uczniów i nauczycieli dwóch szkół średnich oraz Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną.

– Jedną z cech reformy szkolnictwa zawodowego jest takie kształcenie młodzieży, które dostosowane będzie do zmieniającej się gospodarki i odpowiadać będzie realnym warunkom pracy w danym zawodzie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Starostwo Powiatowe w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną opracowało projekt pt. „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy” – informuje Stanisław Kłopot, starosta jarosławski.

   W projekcie, obok wspomnianej uczelni, udział wezmą dwie szkoły średnie z powiatu jarosławskiego: Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych oraz Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących.

– Istotą projektu jest opracowanie i realizacja modelu kształcenia zawodowego opartego na ścisłej współpracy szkoły, pracodawców, instytucji rynku pracy i wyższej uczelni prowadzącej kształcenie w tych samych zawodach co szkoły – wyjaśnia Marta Kurpiel, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa w Jarosławiu.

   Projekt rozpocznie się we wrześniu 2020 r. i ma potrwać 12 miesięcy. Jego ogólna wartość, finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wynosi ponad milion złotych.

Komentarze
Popularne
Komentowane