Gest solidarności wobec bardziej poszkodowanych gmin

Autor: TP 21.07.2020 Nr: 30/2020
Gest solidarności wobec bardziej poszkodowanych gmin

Samorząd m. st. Warszawy wystąpił z propozycją udzielenia pomocy finansowej w kwocie 200 tys. zł dla Gminy Przeworsk, związanej z gwałtowną nawałnicą, która miała miejsce 26 czerwca.

Wójt Gminy Daniel Krawiec, porównując sytuację powstałą w gminie Przeworsk oraz sąsiednich gminach, zwrócił się do władz Warszawy o przekazanie rekomendowanych środków finansowych dla sąsiednich samorządów. Solidaryzując się z mieszkańcami i samorządowcami Miasta i Gminy Kańczuga oraz Gminy Jawornik Polski, którzy doświadczyli wielu strat zarówno w mieniu prywatnym jak i publicznym, zaproponował przekazanie funduszy w równych częściach, tj. po 100 tys. zł.

Komentarze
Popularne
Komentowane