Strażackie remizy

Autor: dp 21.07.2020 Nr: 30/2020
Budowa remizy ul. Nowa Wieś (obecnie Krasickiego)
Budowa remizy ul. Nowa Wieś (obecnie Krasickiego)

Straż Pożarna w Przeworsku posiada bogatą historię remiz strażackich. Równocześnie z organizacją drużyny strażackiej pod koniec XIX w. Rada Miejska uchwaliła kupno beczkowozu konnego oraz płótna do nakrywania sprzętu strażackiego, który przechowywany był pod dachem przybudowanym do ściany ratusza.

Pierwszym pomieszczeniem na sprzęt przeciwpożarowy była zakupiona przez miasto od Ordynacji Przeworskiej drewniana szopa znajdująca się na tzw. małym rynku za ratuszem. W 1910 r. podczas prac związanych z przebudową przeworskiego ratusza oraz pomieszczeń dla koni magistrackich, wybudowano jak na owe czasy obszerną, murowaną remizę strażacką, która przylegała do jednej ze ścian ratusza (budynki istnieją do dnia dzisiejszego). Remiza ta służyła OSP Przeworsk dość długo, bo do chwili wybudowania kolejnej nowej remizy przy ul. Okopowej (obecnie Cichej), którą oddano do użytku w 1963 r. Remizę wybudowano przy czynnej pomocy strażaków i całego społeczeństwa przeworskiego. 

W nowej remizie swoją siedzibę posiadał również powołany Zawodowy Oddział Straży Pożarnej, natomiast rola OSP znacznie zmalała. OSP stała się jednostką pomocniczą organizując konkursy, wyświetlając filmy o tematyce przeciwpożarowej w szkołach i zakładach pracy, rozwieszając ulotki i plakaty. Nowa remiza posiadała  m.in. trzy boksy na samochody strażackie, boks remontowy, warsztaty remontowe samochodowe, pomieszczenia administracyjne. Była to remiza użytkowana 11 lat przez OSP, Posterunek Zawodowej Straży Pożarnej oraz później Komendę Powiatową Straży Pożarnej, która odpowiedzialna była za ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu przeworskiego.

Kiedy dotychczasowy obiekt strażacki zaczęto wyposażać w ciężki i najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy okazał się on nieodpowiedni i zbyt mały. Budynek sprzedano i przeznaczono na lokale handlowe. Za uzyskane pieniądze i pomoc finansową od władz powiatu wybudowano nową remizę strażacką przy ul. Nowa Wieś (obecnie ul. Krasickiego) o najnowszych wymogach i standardzie, którą oddano do użytku 2 lutego 1975 r. Obecnie w budynku, który w roku 2008 został rozbudowany, mieści się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

Komentarze
Popularne
Komentowane