Najładniejsze posiadłości

Autor: 10.09.2010 Nr: 36/2010
Konkurs na "Najładniejszą zagrodę w gm. Tryńcza" został rozstrzygnięty. Jego celem było wyróżnienie właścicieli posiadłości, którzy szczególnie dbają o wygląd i estetykę swoich zagród oraz zachęcenie mieszkańców gminy do dbania o wygląd swoich posiadłości.
Oceny zgłoszonych do konkursu zagród dokonało jury w składzie: kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Tryńcza Stanisław Nowak, pracownik Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy Przemysław Górski i pracująca na stanowisku do spraw gospodarki zasobami komunalnymi Dorota Szelepa. Pod uwagę brano m.in. estetykę budynku mieszkalnego, pomieszczeń inwentarskich, podwórza i ogrodzenia, sposób gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych, małą architekturę otocznia oraz ogólne wrażenie estetyczne.
    Decyzją jury pierwsze miejsce zajęli Łucja i Zbigniew Lasek z Gniewczyny Łańcuckiej, drugie Małgorzata i Janusz Kornafel z Jagiełły, a trzecie Danuta Kot z Tryńczy. Wyróżnienie przyznano Beacie Jasic z Gniewczyny Łańcuckiej.
   - Zajęcie pierwszego miejsca jest dla nas wielką satysfakcją - mówi Łucja Lasek. - W gm. Tryńcza jest wiele ładnych i zadbanych zagród. Nasz ogród założyliśmy 20 lat temu i dbamy o niego wspólnie z mężem. Przy jego urządzaniu pomocne okazują się rady zaczerpnięte z Internetu oraz książek. Przeważają w nim głównie krzewy tj. tuje, świerki czy winobluszcze, ale mamy również rabaty kwiatowe.
    Organizatorem konkursu było Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy. Patronat honorowy sprawował Wójt Gminy Tryńcza.
   
   
   
Komentarze
Najnowsze na Forum