Jagiełło w Jagielle

Jagiełło w Jagielle
Dzień 14 października zapisze się jako jeden z najważniejszych w historii Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle, bowiem tego właśnie dnia placówka otrzymała imię króla Władysława Jagiełły.
Obchody rozpoczęła Msza św. w miejscowym kościele, koncelebrowana przez biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej Adama Szala. Podczas nabożeństwa poświęcono sztandar szkoły.
    W dalszej kolejności uczestnicy uroczystości przemaszerowali na plac przed szkołą i tu został odsłonięty i poświęcony pomnik króla W. Jagiełły wraz z tablicą pamiątkową. Kwiaty złożyli pod pomnikiem posłowie: Andrzej Ćwierz i Mieczysław Golba, przedstawiciele władz samorządowych i harcerzy.
    Druga część uroczystości odbyła się w nowootwartej sali gimnastycznej szkoły. Tu dyrektor placówki Andrzej Ruchała oficjalnie przywitał wszystkich zaproszonych gości, mieszkańców, pracowników placówki i uczniów.
    Chyba nikt w Jagielle nie wyobrażał sobie, że miejscowa szkoła mogłaby nosić inne imię od króla Jagiełły, który jak głosi legenda, przebywał niegdyś na tych ziemiach i tu ma usypany przez mieszkańców kopiec w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem.
    Dyrektor przedstawił wszystkim zgromadzonym sylwetkę patrona, a uchwałę Rady Gminy o nadaniu imienia szkole odczytał Teofil Jakubiec.
    Sztandar z rąk rodziców odebrał dyrektor, a następnie przekazał go społeczności uczniowskiej. Delegacja uczniów złożyła ślubowanie na sztandar.
   - Jestem przekonany, że król Jagiełło będzie najlepszym możliwym wzorem do naśladowania przez dzieci i młodzież z Jagiełły. Mam nadzieję, że będziecie brać przykład z jego cnót - mówił wójt Tryńczy Ryszard Jedruch, który tego dnia otrzymał podziękowania m.in. za wkład pracy w realizację gminnych inwestycji.
Komentarze
Popularne