Kamień wmurowany

Kamień wmurowany
10 listopada przy Zespole Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gorzycach odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej z łącznikiem. To kolejna gminna inwestycja, długo oczekiwana zarówno przez uczniów i całą społeczność wsi.
Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły Andrzej Swatek, przywitał zaproszonych gości i przybliżył zebranym kolejne etapy realizacji inwestycji. Wyraził wdzięczność dla wójta Ryszarda Jędrucha i Rady Gminy za możliwość jej realizacji. Budowa ruszyła rok po otwarciu "Orlika 2012", jej zakończenie planowane jest na 2012 r. Koszt inwestycji to blisko 3,5 mln zł.
    Po odczytaniu akt erekcyjny podpisali i wmurowali w ścianę sali m.in.: wójt Gminy Tryńcza R. Jędruch, przewodniczący Rady Gminy Tryńcza Stanisław Konieczny, zastępca przewodniczącego RG Teofil Jakubiec, proboszcz miejscowej parafii ks. Marian Jagiełła, sołtys Gorzyc Zbigniew Ficek, przewodnicząca Rady Rodziców Urszula Flak, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Katarzyna Fleszar, prezes "Integral" Rzeszów Witold Wańczyk oraz dyrektor szkoły A. Swatek.
    Plac budowy poświęcił ks. M. Jagiełła.
   Uroczystość była okazją do nadania szkole odznaki za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - w dowód wytrwałości i skuteczności społecznego działania młodzieży szkolnej na rzecz rozwoju ruchu oraz krzewienie narodowych tradycji. Honorową odznaką za zasługi odznaczeni zostali również: Henryk Sawa, A. Swatek i Z. Ficek.
   
   
   
Komentarze
Popularne