Dyplomy w "Plastyku"

Dyplomy w "Plastyku"
Pod koniec kwietnia w sali wystawowej "Synagoga" Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu odbyło się wręczenie dyplomów absolwentom Liceum Plastycznego i otwarcie wystawy dyplomowej.
Zebranych w "Synagodze" przywitał dyrektor szkoły Krzysztof Krzych, a podsumowania i oceny egzaminów dyplomowych oraz otwarcia wystawy dokonał przewodniczący szkolnej sekcji plastycznej Henryk Cebula.
    Pierwsi otrzymali dyplomy i nagrody książkowe (z rąk Dyrektora) uczniowie wyróżnieni - Marta Chodur i Karolina Węgrzyn z klasy IVa oraz Hanna Dziewulska i Aneta Marciniec z IVb. Następnie Dyrektor i wychowawcy klas - Bogusław Grzędzicki i Jacek Tracz - wręczyli dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły pozostałym uczniom.
    Wystawa prezentuje prace z głównego przedmiotu kształcenia (techniki graficzne). Pozostałe prace (rzeźba, malarstwo i rysunek) zaprezentowane zostaną na wystawie końcoworocznej.
    Egzaminy dyplomowe uczniowie zdawali 13 i 14 kwietnia. Składały się z dwóch części - praktycznej (która obejmowała obronę dyplomu ze specjalności techniki graficzne) i ustnej (egzamin z historii sztuki). Zdali wszyscy. A w ubiegłym tygodniu (środa, czwartek i piątek) przystąpili do egzaminu maturalnego.
   
   
   
Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum