Patriotycznie i religijnie

Patriotycznie i religijnie
13 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Gaci odbył się koncert laureatów Regionalnego Przeglądu Pieśni Patriotyczno-Religijnej pt. "Sławię cię Ziemio Ojczysta pieśnią i piosenką". Koncert zgromadził szeroką publiczność.
Głównym celem przeglądu było upowszechnianie poezji i pieśni o tematyce religijnej i patriotycznej, propagowanie wartości moralnych i kształtowanie wrażliwości duchowej oraz postaw patriotycznych, a także promocja talentów.
    W kategorii klas 0-3 szkół podstawowych I m-ce zajął Damian Balawejder z ZS w Gaci, II m-ce ex aequo Paulina Słysz i Gabriela Sas - obie z ZS w Gaci, a III m-ce Wiktoria Bieniasz z SP w Ostrowie. Drugie miejsce w tej kat. przypadło Gromadzie Zuchowej "Słoneczne Promyki" z SP w Ostrowie.
    W kat. klas IV-VI, I m-ce zajął Jakub Wojciechowski z ZS w Dębowie, II m-ce równorzędnie Gabriela Leszczyńska z SP w Ostrowie i Anna Cużytek z ZS w Nowosielcach. III m-ce zajęły ex aequo Agnieszka Pańko z SP w Białobokach, Wiktoria Hadło z ZS w Dębowie i Izabela Baran z ZS w Gaci. Wyróżnienia otrzymały Joanna Stańczyk z SP w Ostrowie i Maria Dudek z ZS w Gaci.
   Nagrodzono również zespoły. I m-ce zajął Zespół Wokalny "Domini" z ZS w Nowosielcach, II m-ce Zespół Wokalny z SP w Białobokach, a III m-ce Drużyna Harcerska z SP w Ostrowie.
   W grupie zespołów mieszanych (SP i gimnazjum) I m-ce zajął Zespół Wokalny z ZS w Gaci, a II m-ce równorzędnie Zespół "Bella voce" z ZS w Studzianie i Zespół wokalno-instrumentalny z ZS w Dębowie.
    W kat. trzeciej-gimnazjum, Grand Prix wywalczyła Kinga Biały z Gimnazjum w Nowosielcach. I m-ce zajęła Izabela Głąb z ZS w Gaci, II m-ce ex aequo Gabriela Uberman z ZS w Dębowie i Karolina Kruk z ZS w Nowosielcach, a III m-ce równorzędnie Elżbieta Wiglusz z ZS w Gaci i Karolina Głąb z ZS w Studzianie. Wyróżnienia otrzymały Emilia Szpiłyk i Patrycja Bieniasz z ZS w Gaci oraz Angelika Zakielasz z ZS w Studzianie. I m-ce w tej kat. zajął również Chór "Veritas" z ZS w Nowosielcach.
    Organizatorami przeglądu byli: Zespół Szkół w Dębowie i Gminny Ośrodek Kultury w Gaci.
Komentarze
Popularne
Komentowane