Hej kolęda, kolęda

Autor: BK 13.01.2012 Nr: 2/2012 1
Hej kolęda, kolęda
Grupa Śpiewacza z Wyszatyc i Zespół Śpiewaczy "Grzęszczanie" z Grzęski zostali laureatami XIII Regionalnego Przeglądu Grup Śpiewaczych, który odbył się 8 stycznia w Kościele pw. św. Piotra i Pawła w Pawłosiowie.
Przegląd rozpoczął się mszą św. z udziałem wszystkich grup śpiewaczych biorących w nim udział. Część konkursową, w której udział wzięło 17 zespołów z terenu powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego, poprzedziły występy laureatów ubiegłorocznego Przeglądu, Zespoły Śpiewacze "Pawłosiowianie" z Pawłosiowa i "Stokrotki" z Cewkowej Woli.
   W repertuarze występujących znalazły się kolędy, pastorałki, kantyczki, a także kolędy świeckie i patriotyczne. Dzięki czemu zebrani na przeglądzie słuchacze mieli okazję przypomnienia sobie bogatych kolędniczych tradycji naszego regionu.
    Jury w składzie: Jolanta Danak-Gajda - etnomuzykolog, Justyna Niepokój - Etnograf i Andrzej Osmyk - muzyk, ustaliło następująca klasyfikację.
   Miejsce pierwsze ex aequo zajęli "Grzęszczanie" z Grzęski i Grupa Śpiewacza z Wyszatyc, drugie "Cantus" z Gorliczyny i "Majdaniacy" z Majdanu Sieniawskiego, trzecie również podwójne zajęli: Zespół Śpiewaczy z Maćkówki oraz "Dębianie" z Dębowa.
   Jury przyznało również dwustopniowe wyróżnienia. W grupie zespołów, które otrzymały wyróżnienia pierwszego stopnia znalazły się: Z.Ś. z Rożniatowa, "Wierzbianie" z Wierzbnej, "Dolanie" z Gniewczyny Trynieckiej, "Porębianki" z Drohobyczki i "Gacanki" z Gaci.
   Wyróżnienia drugiego stopnia otrzymali natomiast: "Jawor" z Jawornika Polskiego, "Krzeczowiczanki" z Krzeczowic, "Dzikowianie" ze Starego Dzikowa oraz Zespoły Śpiewacze z Ułazowa, Łapajówki i Kisielowa.
   Tym samym nagrodzono wszystkie biorące udział w przeglądzie zespoły.
Komentarze
Popularne
Komentowane