W barwach Wielkanocy

W barwach Wielkanocy
W niedzielę, 25 marca w Szkole Podstawowej w Sieniawie odbyła się III edycja konkursu "Pisanka i ozdoba wielkanocna". Jego organizatorem było Stowarzyszenie LGD "Kraina Sanu", a patronat nad konkursem sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa.
Konkurs miał na celu propagowanie tradycji ludowej związanej z obyczajami wielkanocnymi w środowisku lokalnym. Wzięły w nim udział stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, uczniowie szkół, zespoły pieśni, świetlice i domy środowiskowe oraz osoby indywidualne. Łącznie do konkursu zgłosiło się 38 wystawców z gmin Adamówka, Grodzisko Dolne, Jarosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza i Wiązownica.
   Wszystkich zebranych powitał gospodarz gminy Sieniawa Adam Woś. Wyraził radość z licznego uczestnictwa w konkursie, którego celem jest zachowanie bogactwa tradycji i obrzędowości, sięganie do korzeni i źródeł, by dziedzictwo przodków zachować i chronić dla przyszłych pokoleń.
   Wśród zaproszonych gości na III edycję konkursu znaleźli się wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar oraz prezes LGD "Kraina Sanu" Stanisław Wielgos.
    Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach. Jury konkursowe w składzie: Katarzyna Ignas - etnograf z Muzeum w Przeworsku, Zdzisława Kiełtyka - członek Zarządu Stowarzyszenia LGD i Renata Jarosz - pracownik UG w Sieniawie punktowało za zgodność wykonania przedmiotu z tradycją, estetykę wykonania i ogólną kompozycję. Podczas gdy jury oceniało prace, zespół ,,Piganeczki" z Pigan zaprezentował program artystyczny związany z obrzędami wielkanocnymi, m.in. obrzęd Niedzieli Palmowej.
    W kategorii: Pisanka tradycyjna - I miejsce zajęło Stowarzyszenie "Razem w Przyszłość w Morawsku", II m-ce Helena Rutkowska z Majdanu Sieniawskiego, III m-ce Anna Sidor z Ryszkowej Woli. Wyróżnienia w tej kategorii przyznano dla Bernadetty Pigan z Sieniawy oraz Bronisławy Bajor z Pigan.
   W kat. Pisanka nowoczesna - I miejsce zajęła Zofia Sokół z Gniewczyny Trynieckiej, II m-ce Justyna Kędziora z Nielepkowic, III miejsce panie z KGW w Rudce. Wyróżnienia otrzymały: Krystyna Kozyra z Zapałowa i Zofia Fiołek-Wachowicz z Adamówki.
    W kat. Ozdoba wielkanocna - I miejsce zajął Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieniawie, II m-ce Adrianna Pacuła z Morawska, a III m-ce Pełkińskie Stowarzyszenie Kobiet. Wyróżnienie w tej kat. otrzymało KGW w Paluchach oraz Świetlica Środowiskowa w Dąbrowicy.
Komentarze
Popularne
Komentowane