W tanecznym wirze

Autor: W. Żak 08.06.2012 Nr: 23/2012 28
W tanecznym wirze
W niedzielę, 3 czerwca na stadionie w Gaci odbył się VI Regionalny Przegląd Zespołów Tańca Ludowego "Gacok".
Na plenerowej scenie zaprezentowało się 7 zespołów i 7 par tanecznych. W kategorii zespołów I nagrodę zdobyli ex aequo "Markowianie" z Markowej i "Chorzelowiacy" z Chorzelowa, dwa równorzędne II miejsca Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Gacoki" z Gaci oraz Zespół Pieśni i Tańca "San" z Leżajska. III m-ce zdobył Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca "Pawłosiowianie" z Pawłosiowa. Wyróżnienie powędrowało do zespołu "Wiercany" z Wiercan.
    W kategorii par tanecznych I miejsce zajęli Anna Balawender i Stanisław Zając z Gaci. II m-ce Monika Śliwa i Paweł Janusz z Pawłosiowa, a III m-ce Jadwiga Szpytma i Kazimierz Balawejder z Markowej. Wyróżnienia otrzymali: Agnieszka Olbrycht i Jacek Szylar z Markowej oraz Grażyna Franus i Jan Szpytma z Białoboków.
   Prezentacjom konkursowym towarzyszył kiermasz rękodzieła ludowego, promocja książki Grzegorza Krzysztofa Krzeszowskiego pt. "Gacoki" i "Grodziszczoki". Studia z dziejów regionalnych zespołów pieśni i tańca w XX wieku". Gościnnie wystąpiła kapela podwórkowa "Beka" z Przeworska.
    Organizatorami przeglądu byli: Gminny Ośrodek Kultury w Gaci, Rada Gminy Gać i Centrum Kulturalne w Przemyślu.
   
   
   
Komentarze
udBnFGwUSRt 10.09.2012, 10:22 z IP: 81.109.248.107
Dedky za poučened, jak se me1m chovat, i je1 jedno me1m. Nuže tedy věz, že než začneš rozde1vat koutnrtksivned kritiku , podedvej se, co, kam a jak pedšeš. Možne9 budou tve9 myšlenky le9pe pochopeny, budou-li na spre1vne9m medstě a k věci. To za prve9.Za druhe9 vše, co jsem psal, plated beze zbytku o obou kapele1ch, ktere9 tam hre1ly. Kdybys četl pozorně, tak uvidedš, že jsem se nevyjadřoval ke konkre9tnedmu vystoupened, takže předliš neche1pu, co, kam vztahuješ a proč (ty, ne je1). A ste1le neche1pu, proč poslouche1š něco, co se ti neledbed. Zde1 se mi jednoduššed to neposlouchat. Nicme9ně je to tvoje cesta a dělej si, co uzne1š za vhodne9.Za třeted plně souhlasedm s Oťasem nedže, protože většina anonymnedch pivnedch kritiků, jež jsem v životě potkal, se neuměla ani spre1vně podepsat. Proto mne nemusedš podezedrat ze zaujatosti, ješitnosti, vztahovačnosti, podre1žděnosti, samolibosti, vyplašenosti, uraženosti a nasupenosti jen jsem se naučil, jak se v takovfdch předpadech chovat. (Možne1 pomůže, zmednedm-li předsloved o ne1razu akustickych vln, jež šedředce se ze zdroje v lidske9m hrdle se odrazed od barie9ry kompaktned hmoty, přičemž sedla i kvalita zpětne9 vlny je adekve1tned původnedmu impulsu.)A proto ste1le plated to, co jsem psal vfdše co se ti neledbed poslouchat nemusedš, jen se blbě vymlouve1š, abys tady mohl prudit a dobře radit . Přeber si to jak chceš. Mi je to zcela jedno, protože v te9to diskusi stejně jako v že1dne9 dalšed podobne9 již nehodle1m pokračovat. Než se he1dat s anonymnedm kritikem , půjdu raději cvičit na zkušebnu. Byl-li toto tvůj cedl, splnil jsi ho na jedničku je1 končedm, užij si svoje posledned slovo . Zdar.
Lucynka 18.07.2012, 17:29 z IP: 212.106.27.198
o tak Przeworska Kapela Beka the best
Joanna 09.06.2012, 17:12 z IP: 212.106.30.232
Najlepsza była Przeworska kapela Beka, dzieki Panowie za super muzyczke