Odpustowe śpiewy pod platanem

Odpustowe śpiewy pod platanem
W niedzielę, 10 czerwca w Zarzeczu odbył się "Festyn pod Platanem" XIV Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych. Motyw tegorocznej edycji przeglądu to ballady i pieśni odpustowe.
Twórcy z Pogranicza Nadsańskiego znów spotkali się pod zabytkowym platanem, by zaśpiewać tematycznie wybrane utwory, kultywować ludową tradycję śpiewania, ocalać od zapomnienia dawne pieśni, a jednocześnie przekazywać tradycję młodemu pokoleniu.
   W przeglądzie udział wzięło 19 zespołów. Oceniało je jury w składzie: Jolanta Danak-Gajda - etnomuzykolog, Agata Mazur - etnomuzykolog i Krzysztof Ruszel - etnograf.
   Komisja przyznała dwie równorzędne I nagrody dla Zespołu Śpiewaczego z Wiązownicy i Zespołu Śpiewaczego "Pawłosiowianie" z Pawłosiowa. Dwie równorzędne II nagrody otrzymał równorzędnie zespół "Aktywni w Sieniawie" z Sieniawy oraz Grupa Śpiewacza z Wyszatyc.
   Dwie równorzędne III nagrody otrzymał Zespół Śpiewaczy z Kisielowa oraz Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa.
   Jury przyznało również trzy wyróżnienia. Otrzymał je Zespół Śpiewaczy "Cantus" z Gorliczyny, "Krzeczowiczanki" z Krzeczowic, " Piganeczki" z Pigan.
    W kategorii dziecięco-młodzieżowej jury przyznało dwie równorzędne I nagrody dla Zespołu Śpiewaczego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu oraz Zespołu Śpiewaczego "Stokrotki" z Cewkowa Woli. II nagrodę zdobył Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy z Łapajówki.
    Kolejne spotkanie pod platanem dopiero za rok. Zaproponowano, by kolejna edycja poświęcona była pieśniom weselnym ze szczególnym uwzględnieniem oczepinowych oraz majówkowych, wykonywanych przy kapliczkach.
Komentarze
Popularne
Komentowane