Przegląd Piosenki Markiewiczowskiej

Przegląd Piosenki Markiewiczowskiej
We wtorek, 18 września w Lipniku k. Kańczugi odbył się Przegląd Piosenki Markiewiczowskiej, a okazją ku temu była 145 rocznica święceń kapłańskich bł. ks. Bronisława Markiewicza.
Porządek uroczystości zaplanowanych na ten dzień rozpoczął się uroczystą Mszą św. z oprawą muzyczną chóru "Veritas" z Zespołu Szkół w Nowosielcach, po której uczestnicy przeglądu udali się na plac przy Domu formacyjno-szkoleniowym im. bł. Jana Pawła II, gdzie odbyła się dalsza część programu. Po wykładzie edukacyjnym ks. prałata Stanisława Biegaja pt. "Naśladowca bł. ks. Bronisława Markiewicza w Boliwii" otwarto wystawę pt. "Życie, działalność i kontynuacja dzieła bł. ks. Bronisława Markiewicza" autorstwa Joanny Elżbiety Potaczek, przy współpracy Ewy Baryły i pracowników PWSTE w Jarosławiu.
    Przegląd o charakterze konkursu odbył się w czterech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja oraz soliści w ramach szkół podstawowych i gimnazjów.
    W I kat. I m-ce zajęła Szkoła Podstawowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach, zdobywając puchar Starosty Powiatu Przeworskiego. Na drugim miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze, która wywalczyła puchar Wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Warszawie.
    W II kat. I m-ce zajęło Gimnazjum im. ks. Bronisława Markiewicza w Gaci zdobywając puchar JM Rektora PWSTE w Jarosławiu, II m-ce uzyskała Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Miejscu Piastowym i zdobyła puchar ufundowany przez prezesa Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku, a III m-ce zajęło Gimnazjum Publiczne im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku. Przyznano dwa wyróżnienia: dla Gimnazjum nr 2 im. św. Jana Kantego w Manasterzu oraz Fundacji Pomocy Młodzieży "Wzrastanie".
    W kategorii solistów na poziomie szkół podstawowych trzy miejsca zdobyły uczennice ze Szkoły Podstawowej im. ks. W. Świdra w Czarnej Sędziszowskiej: I m-ce Anna Żurad, II m-ce Natalia Różańska, III m-ce Gabriela Kamieć.
    W kat. solistów z gimnazjum I m-ce wyśpiewała Klaudia Olejarz z Gimnazjum Publicznego im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku, II m-ce Grażyna Bober z Katolickiej Placówki Wychowawczej "Nasz Dom" w Miejscu Piastowym, a III m-ce Katarzyna Kędzior z Gimnazjum Publicznego im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku. Wyróżniono Magdalenę Szkołę - również z Gimnazjum w Pruchniku.
   Przegląd miał na celu m.in. uczczenie rocznicy świeceń kapłańskich wielkiego duszpasterza oraz propagowanie wśród młodzieży idei markiewiczowskiej.
Komentarze
Popularne
Komentowane