Pieśni oczepinowe i majówkowe

Pieśni oczepinowe i majówkowe
W niedzielę, 9 czerwca na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zarzeczu odbył się "Festyn pod Platanem" - XV Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych, podczas którego 22 zespoły śpiewacze zaprezentowały pieśni weselne związane z oczepinami oraz pieśni majówkowe wykonywane przy kapliczkach. Poziom przeglądu był wysoki i wyrównany.
Zespoły śpiewacze corocznie wyśpiewują pieśni zwyczajowe i obrzędowe, zmieniając każdego roku ich tematykę. Bez względu na nią, corocznie celem i ideą przeglądu jest promowanie regionalnego dziedzictwa, ukazanie jego bogactwa oraz upowszechnianie i kultywowanie ludowej tradycji wspólnego śpiewania pieśni.
    Śpiewaków oceniała komisja w składzie: Stanisław Baryła - muzyk, Stanisław Szabat - muzyk i Katarzyna Ignas - etnograf i przyznała dwie równorzędne I nagrody dla Zespołu Śpiewaczego "Dzikowianie" ze Starego Dzikowa i ZŚ "Pawłosiowianie" z Pawłosiowa. Cztery równorzędne II nagrody otrzymali: Ludowy Zespół Śpiewaczy "Dolanie" z Gniewczyny Trynieckiej, ZŚ "Gacanki" z Gaci, ZŚ "Grzęszczanie" z Grzęski i ZŚ "Piganeczki" z Pigan. Cztery równorzędne III nagrody otrzymali: ZŚ "Majdaniacy" z Majdanu Sieniawskiego, ZŚ z Rożniatowa, ZŚ "Stokrotki" z Cewkowa i Grupa Śpiewacza "Wyszatyczanie" z Wyszatyc. Równorzędne wyróżnienia otrzymały: ZŚ "Dębowianie" z Dębowa, ZŚ "Cantus" z Gorliczyny, ZŚ z Kisielowa, ZŚ "Krzeczowiczanki" z Krzeczowic i ZŚ z Maćkówki.
    W kat. dzieci i młodzież dwie równorzędne I nagrody otrzymał ZŚ przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu oraz Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy "Stokrotki" z Cewkowa.
    Organizatorami przeglądu byli: Centrum Kulturalne w Przemyślu i Centrum Kultury w Zarzeczu pod honorowym patronatem Starosty Przeworskiego.
   
   
   
Komentarze
Popularne
Komentowane