Słowem i obrazem

Część uczestników warsztatów literacko-artystycznych.
Część uczestników warsztatów literacko-artystycznych.

W Bibliotece Samorządowej w Chłopicach zakończyła się realizacja projektu „Warsztaty literacko-artystyczne oraz impreza kulturalna”, którego koordynatorem była Iwona Myłek.

Projekt był realizowany w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

   Zajęcia obejmowały 12 godzin warsztatów literackich zatytułowanych „Słowem i obrazem. Bajki, powiastki i legendy regionalne” oraz 20 godzin warsztatów ruchowo-artystycznych. Ich zwieńczeniem była impreza kulturalna, która odbyła się w Świetlicy Wiejskiej w Chłopicach. Uczestniczył w niej wójt Gminy Chłopice Andrzej Czyż oraz pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice z terenu Gminy Chłopice.

   Uczestnicy warsztatów zaprezentowali przygotowane podczas zajęć układy taneczne. Nastąpiło też ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w konkursie plastycznym „Moja Mała Ojczyzna”, przeprowadzonym w ramach projektu.

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane