Jaros³aw - Przejezdno¶æ ulicy Morawskiej

-=Alex=- - 5 Wrzesie 2017, 09:49
Temat postu: Przejezdno¶æ ulicy Morawskiej
Posiada kto¶ jak±¶ informacjê czy ul. Morawska jest ju¿ przejezdna, czy nadal trwaj± prace zwi±zane z remontem linii kolejowej ?
Prace mia³y potrwaæ do 31.10.

boski_adi - 5 Wrzesie 2017, 10:39

przejezdna wg informacji z lokalnej tv
-=Alex=- - 5 Wrzesie 2017, 11:48

boski_adi, dziêkujê serdecznie.

Cytat:
Od 1 wrze¶nia przejazd pod wiaduktem na ulicy Morawskiej jest ju¿ mo¿liwy. Kilka tygodni wcze¶niej ukoñczony zosta³ tak¿e remont wiaduktu nad ul. Elektrownian±. Kierowcy mog± odetchn±æ z ulg± i zapomnieæ o korkach, które w czasie remontu tworzy³y siê, g³ównie w godzinach szczytu w naszym mie¶cie.
http://twojatv.info/aktualnosci,3991.html
biohazard - 6 Wrzesie 2017, 15:49

Alex !!! ma³o monitora nie rozbi³em :)
-=Alex=- - 6 Wrzesie 2017, 21:05

biohazard, nie wszystko co widzisz jest prawdziwe. ;)

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group