Sprzedam - Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie (48 m2) w centrum Jaro³awia

adiadi1983 - 20 Listopad 2017, 13:58
Temat postu: Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie (48 m2) w centrum Jaro³awia
«Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie (48 m2) w ¶cis³ym centrum Jaros³awia, przy ulicy Poniatowskiego.»

Znajduje siê ono na pierwszym piêtrze w dwupiêtrowej kamienicy zbudowanej z ceg³y. Sk³ada siê z ³azienki, przedpokoju, kuchni oraz pokoju.

«Przestronny du¿y pokój z dwoma oknami daje mo¿liwo¶æ adaptacji na antresolê b±d¼ dwa pokoje.»

Du¿± kuchniê z oknem mo¿na zmieniæ w pokój z aneksem kuchennym. Wszystkie okna w mieszkaniu s± usytuowane od strony po³udniowo-wschodniej (ciep³o i s³onecznie przez ca³y rok).

Mieszkanie wymaga generalnego remontu, przede wszystkim ogrzewania oraz adaptacji pod przysz³ego lokatora. Do tej pory uda³o siê wymieniæ: pod³ogi w kuchni oraz przedpokoju 2009 (tylko do cyklinowania i bejcowania), ca³± elektrykê oraz tzw. „S” korki w 2010, drzwi wej¶ciowe, piecyk gazowy, wszystkie okna (na plastikowe, wymiana w 2011). Do mieszkania przynale¿y widna piwnica z oknem (5m2).

Lokal posiada jednego w³a¶ciciela, ma uregulowan± sytuacjê prawn±, istnieje mo¿liwo¶æ wgl±du do ksi±g wieczystych. Mo¿liwo¶æ wprowadzenia siê i zamieszkania od 1 stycznia 2018 roku.

Mieszkanie jest tanie w utrzymaniu, czynsz wynosi ok. 280 z³. Istnieje mo¿liwo¶æ podpiêcia siê do szybkiego Internetu Zicom opartego o technologiê ¶wiat³owodu.
Atutem mieszkania jest widok z okien: na zieleñ i drzewa oraz spokojne s±siedztwo.

W pobli¿u znajduj± siê:
- w odleg³o¶ci 90 m (1 min pieszo) przystanek autobusowy, z którego mo¿na dojechaæ do praktycznie wszystkich du¿ych zak³adów pracy oraz pobliskich miejscowo¶ci
- w odleg³o¶ci 400 m (5min pieszo) stacja PKP, PKS
- w odleg³o¶ci 400 m (5 min pieszo) MOSIR z basenem
- w odleg³o¶ci 450 m (6 min pieszo) powstaje najwiêksze w mie¶cie centrum handlowe przy ul. Piekarskiej.
W odleg³o¶ci do 500m (6 min pieszo) s± tak¿e apteki, place zabaw dla dzieci, przedszkole, szko³y, bank, restauracja, sklepy oraz hurtownie, stacja benzynowa, kioski.

Cena 109000 z³ do negocjacji. Raz dziennie w godzinach wieczornych odpisujê na maile.
Po rozmowie mo¿liwo¶æ ustalenia terminu oglêdzin.
Kontakt mailowy:

ania.zetka12@wp.pl

P.S.
Moj numer +48888524929
Proszê dzwoniæ miêdzy 18 a 22.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group