STRONA GWNA
                                   FORUM
                                ALBUM ZDJ
                             UYTKOWNICY
                          FAQ   BBCode
                       STATYSTYKI
                   

 

 Szukaj • Grupy • Rejestracja • Zaloguj • Chat

Poprzedni temat :: Nastpny temat
BÊDZIE ¦CIE¯KA ROWEROWA Z JAROS£AWIA DO RADAWY
Autor Wiadomo

forfiter

Doczy: 02 Gru 2011
Posty: 22

Wysany: 14 Luty 2012, 14:38   BÊDZIE ¦CIE¯KA ROWEROWA Z JAROS£AWIA DO RADAWY

Odno¶nik do artyku³u ze strony Gminy Wi±zownica
 
     

klyf

Doczy: 27 Sty 2012
Posty: 11

Wysany: 14 Luty 2012, 18:42   

Czy s± jakie¶ szczegó³y, w jakim standardzie ta droga rowerowa bêdzie realizowana?
Mam nadziejê, ¿e zostanie wykonana z asfaltu lub betonu, a nie z kostki betonowej. I ¿e nie bêdzie "falowaæ" w miejscach, gdzie s± wjazdy na posesje.
 
     

Reba 


Doczy: 20 Kwi 2006
Posty: 529

Wysany: 15 Luty 2012, 21:51   

Super :smile: gdyby kto¶ zna³ jakie¶ szczegó³y to dajcie znaæ.
 
     

highlander 


Doczy: 26 Maj 2011
Posty: 128

Wysany: 15 Luty 2012, 23:34   

akurat, takie rozwi±zanie by³oby ciekawe, bo nie zak³óci ruchu w centrum miasta. Zobaczymy co z niego wyjdzie.
_________________
www.nowaprawica.org.pl
 
     

Wi±zowniczanin 

Doczy: 16 Lut 2012
Posty: 3

Wysany: 16 Luty 2012, 11:42   

Z tego co mi wiadomo to ¶cie¿ka ma powstaæ od przedmie¶æ Jaros³awia do Radawy. Nawierzchnia asfaltowa( tak jak jej fragment miêdzy ma³ym du¿ym Szówskiem) Warto wspomnieæ ¿e ta ¶cie¿ka powsta³a by ju¿ dawno gdyby nie pose³ Mieczys³aw Golba który swoimi dzia³aniami zblokowa³ t± inwestycjê Dokumentacja za 100 tys czeka ju¿ od dawna i na szczê¶cie uda³o siê naszemu Wójtowi pozyskaæ 3miliony ¶rodków zewnêtrznych.
 
     

highlander 


Doczy: 26 Maj 2011
Posty: 128

Wysany: 16 Luty 2012, 11:52   

Mo¿na wiêcej o dzia³aniach pos³a Golby..?
_________________
www.nowaprawica.org.pl
 
     

Reba 


Doczy: 20 Kwi 2006
Posty: 529

Wysany: 16 Luty 2012, 14:53   

Wi±zowniczanin, orientujesz siê kiedy ma zostaæ og³oszony przetarg na wykonanie ¶cie¿ki?
 
     

Wi±zowniczanin 

Doczy: 16 Lut 2012
Posty: 3

Wysany: 16 Luty 2012, 17:33   

Pomys³ ¶cie¿ki powsta³ w czasach gdy Podkarpaciem sterowa³o PiS i marsza³kiem województwa by³ pan Ziobro. ¦cie¿ka dosta³a wysok± punktacjê je¶li chodzi o przygotowanie wartego 100 tys projektu lecz je¶li chodzi o czynnik strategiczny(tzw polityczny) dla województwa tj jej znaczenie dla ilo¶ci mieszkañców to dosta³a o wiele mniej punktów ni¿ jedna z zabytkowych parafii o liczbie mieszkañców nie przekraczaj±cej 2 tys- nikt nie zauwa¿y³ ¿e ¶cie¿ka mog³a by s³u¿yæ 12-tysiecznemu miastu Jaros³aw i dwóm najwiêkszym wsiom najwiêkszej w jaros³awskim gminie Wi±zownica. Nie wspominaj±c o rozwoju turystyki. Ziobro to kolega Golby( znacz±co pomóg³ przy dotacji dla jego firmy z urzêdu marsza³kowskiego w wysoko¶ci oko³o 1milin z³) Pan Wójt Ryznar na zebraniu powiedzia³ ¿e ma dowody na to jak to zosta³o ukrêcone i ma ¶wiadków którzy potwierdz± wersjê jak to Mietek ze z³o¶liwo¶ci za³atwi³ nam ¶cie¿kê. Tak samo jak chodnik którego cze¶æ po 4 latach doczekali¶my siê po zmianie w³adzy.
W mojej ocenie Mietek to pozorant który bajeruje ludzi i gra fajnego wujka a wie ¿e nic nie mo¿e, ch³opak po zawodówce malarskiej który kiblowa³ w podstawówce i dorobi³ siê za czasów wójta D³ugonia. Teraz wie gdzie szukaæ g³osów u ksiê¿y i ludzi których ³atwo zmanipulowaæ. U nas na wiosce w tych wyborach dosta³ zaledwie 300 g³osów a g³osowa³o 850 osób ogólnie na gminie ju¿ siê o nim przekonali¶my. Teraz próbuje z Jaros³awiem perkusja ogórki ³awki w ko¶ciele czy co¶ tak poza tym to co jako pose³ dla ws zrobi³?
 
     

ReefGear


Doczy: 02 Gru 2009
Posty: 374

Wysany: 16 Luty 2012, 18:06   

Co do ¶cie¿ki to ¶wietna wiadomo¶æ! Przypuszczam, ¿e bêdzie poprowadzona tras± istniej±cego szlaku rowerowego: http://www.krosno.lasy.gov.pl/web/jaroslaw/63 .

Informacje o rzekomych "zas³ugach" pos³ów "solidarnych" s± nie mniej ciekawe.
_________________
#W±tki jaros³awskie na SSC

#szynobusem
 
     

Wi±zowniczanin 

Doczy: 16 Lut 2012
Posty: 3

Wysany: 16 Luty 2012, 19:54   

Trasa bêdzie przebiegaæ wzd³u¿ drogi wojewódzkiej jad±c do Radawy po prawej stronie od ronda w kierunku na Sieniawê przez Szówsko , Wi±zownicê ,pó¼niej drog± powiatow± przez £apajówkê do Radawy. Wiêcej szczegó³ów nie znam
Ps na terenie gminy ju¿ istnieje wiele tras rowerowych czê¶ciowo przebiegaj±cej przez lasy pañstwowe , zapraszamy:)
 
     

forfiter

Doczy: 02 Gru 2011
Posty: 22

Wysany: 4 Lipiec 2012, 08:26   

przetarg ma byæ og³oszony w przysz³ym roku
 
     

zbychu 

Doczy: 16 Lut 2010
Posty: 196

Wysany: 30 Listopad 2012, 17:49   

http://www.wiazownica.com...azTresc-164-684 :shock:
 
     

zbychu 

Doczy: 16 Lut 2010
Posty: 196

Wysany: 25 Kwiecie 2013, 09:35   

Ruszy³y prace przy budowie ¶cie¿ki rowerowej. http://www.wiazownica.com...azTresc-164-791
 
     

Damian_Z 

Doczy: 05 Pa 2009
Posty: 105
Skd: Jaros³aw

Wysany: 25 Kwiecie 2013, 11:55   

Yupi mamy drogê rowerow± a gdzie ¶cie¿ka ?
_________________
(0)_(o)
 
 
     

misiek710 

Doczy: 14 Kwi 2009
Posty: 3
Skd: Jaros³aw

Wysany: 15 Maj 2013, 18:57   

no bez jaj ... Niby do lipca ma byæ gotowa a tu mêcz± sie ju¿ 2 tygodnie i nie wiem czy 200 metrów zrobili. A do Radawy jeszcze troszkê zosta³o...
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Nie moesz ciga zacznikw na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group  template created by szpak 

Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapyta do SQL: 12