STRONA GWNA
                                   FORUM
                                ALBUM ZDJ
                             UYTKOWNICY
                          FAQ   BBCode
                       STATYSTYKI
                   

 

 Szukaj • Grupy • Rejestracja • Zaloguj • Chat

Poprzedni temat :: Nastpny temat
stanis³aw ¶lêzak straszy s±dem
Autor Wiadomo

Dariusz Frugh

Doczy: 26 Kwi 2013
Posty: 394
Ostrzee:
 4/3/6

Wysany: 26 Czerwiec 2013, 20:25   stanis³aw ¶lêzak straszy s±dem

http://www.nowiny24.pl/ap...EMYSL/130629758

Wójt Gminy Radymno stanis³aw lêzak straszy s±dem pomys³odawców inicjatywy referendalnej. Mnie osobi¶cie bardzo cieszy ¿e w koñcu powsta³ taki ruch na terenie powiatu jaros³awskiego, mo¿e to o¶wieciæ mieszkañców co do swoich praw i zachêci niezdecydowanych a ambitnych i niepazernych obywateli w kierunku fotela „w³adzy”.

A ty towarzyszu lêzak nadal strasz ludzi s±dem ...[/b]
_________________
Wszystko jest na wspak: szko³y depcz± naukê, religie niszcz± duchowo¶æ, media gwa³c± umys³, a moderatorami s± trolle.
Dom z³y - Jaros³aw
 
     

Dariusz Frugh

Doczy: 26 Kwi 2013
Posty: 394
Ostrzee:
 4/3/6

Wysany: 1 Lipiec 2013, 20:06   

http://www.nowiny24.pl/ap...ION00/404221236

Cytat:
Nie mam w±tpliwo¶ci, ¿e to, co zrobi³ jest nepotyzmem w czystej postaci. Uwa¿am, ¿e wójt zachowa³ siê nieetycznie, a ja nie chcia³abym, aby gospodarzem mojej gminy by³a osoba, która lekcewa¿y podstawowe zasady etyki. Wierzê, ¿e mieszkañcy Radymna my¶l± podobnie.


Trochê ja³owa to wypowiedz i mia³ka wiara jak na pracownika organizacji zwalczaj±cej korupcje. Mo¿e dlatego, ¿e ju¿ stery przejê³a pozerka maj±ca za zadanie zlikwidowanie polskiego oddzia³u TI.

Najwy¿ej mnie nie wybior± – skwitowa³ stanis³aw ¶lêzak

A jednak nadal wybrali nieudolnego w³odarza. Bo co on takiego uczyni³ dla zarz±dzanej gminy. Przydro¿ne kapliczki, cmentarne kaplice, kostka brukowa przy ko¶ciele. Mo¿e dlatego znowu wybrali. Jakie to wszystka anachronicznie proste. Rzygaæ siê chce.
_________________
Wszystko jest na wspak: szko³y depcz± naukê, religie niszcz± duchowo¶æ, media gwa³c± umys³, a moderatorami s± trolle.
Dom z³y - Jaros³aw
 
     

Dariusz Frugh

Doczy: 26 Kwi 2013
Posty: 394
Ostrzee:
 4/3/6

Wysany: 4 Lipiec 2013, 18:09   

Ku refleksji http://www.youtube.com/watch?v=yNdhbfFtH2c
_________________
Wszystko jest na wspak: szko³y depcz± naukê, religie niszcz± duchowo¶æ, media gwa³c± umys³, a moderatorami s± trolle.
Dom z³y - Jaros³aw
 
     

Dariusz Frugh

Doczy: 26 Kwi 2013
Posty: 394
Ostrzee:
 4/3/6

Wysany: 2 Sierpie 2013, 21:41   

I bêdzie referendum dla gminy wiejskiej Radymno. Pora wiêc poszukaæ powodów do referendum dla gminy wie¶niackiej (miejskiej) Radymno. By znów obie siê po³±czy³y, bo przy wiêkszej ilo¶ci mieszkañców wzro¶nie prawdopodobieñstwo wybrania kompetentnych osób do Rady Gminy, osoby, które faktycznie bêd± kontrolowaæ poczynania rz±dz±cych. Bo to co jest teraz to … Tre¶ci nie dokoñczê, gdy¿ autocenzura mnie blokuje.
_________________
Wszystko jest na wspak: szko³y depcz± naukê, religie niszcz± duchowo¶æ, media gwa³c± umys³, a moderatorami s± trolle.
Dom z³y - Jaros³aw
 
     

Dariusz Frugh

Doczy: 26 Kwi 2013
Posty: 394
Ostrzee:
 4/3/6

Wysany: 13 Sierpie 2013, 20:11   

http://www.nowiny24.pl/ap...OSLAW/130819903

£adnie to tak wspó³pracowniku komunistycznej bezpieki szanta¿em podzia³u gminy mieszkañców od demokratycznego referendum odpraszaæ. Boisz siê ¿e nastêpca synka zwolni, i kto bêdzie cymba³ków pilnowa³. Kto bêdzie mia³ takie kompetencja aby tak± wielk± pensjê pobieraæ za pilnowanie cymba³ków. No i córeczce siê oberwie, bo ju¿ nie bêdzie potrzeby zatwierdzenia kwitku do wyp³aty dla braciszka.

O komunizmie! O bezpieko! O satanizmie – sprytnie religiê duchow± udaj±cy!
_________________
Wszystko jest na wspak: szko³y depcz± naukê, religie niszcz± duchowo¶æ, media gwa³c± umys³, a moderatorami s± trolle.
Dom z³y - Jaros³aw
 
     

sseerr 

Doczy: 07 Maj 2009
Posty: 101
Skd: Radymno

Wysany: 14 Sierpie 2013, 08:53   

Dariusz Frugh,
ty sie chyba nudzisz
_________________
www.radymnianin.pl
d a r m o w e o g ³ o s z e n i a
 
     

Dariusz Frugh

Doczy: 26 Kwi 2013
Posty: 394
Ostrzee:
 4/3/6

Wysany: 25 Sierpie 2013, 16:06   

A ty to co zajêty handlem pewnie jeste¶. I kim tu budowaæ cywilizacjê?! Ekk.
_________________
Wszystko jest na wspak: szko³y depcz± naukê, religie niszcz± duchowo¶æ, media gwa³c± umys³, a moderatorami s± trolle.
Dom z³y - Jaros³aw
 
     

Dariusz Frugh

Doczy: 26 Kwi 2013
Posty: 394
Ostrzee:
 4/3/6

Wysany: 16 Wrzesie 2013, 18:25   

http://www.nowiny24.pl/ap...ION00/130919727

I znów wygra³ komunizm. Nie ma komu i¶æ wype³niæ demokratyczny obowi±zek. Czy macie jeszcze jakie¶ w±tpliwo¶ci jakie g³ównie typy zamieszkuj± terytorium tej gminy nale¿±cej do powiatu jaros³awskiego. Powiat, który nie bez powodu otrzyma³ okre¶lenie suma wszelkich zwyrodnieñ – dzicz doskona³a.
_________________
Wszystko jest na wspak: szko³y depcz± naukê, religie niszcz± duchowo¶æ, media gwa³c± umys³, a moderatorami s± trolle.
Dom z³y - Jaros³aw
 
     

Dariusz Frugh

Doczy: 26 Kwi 2013
Posty: 394
Ostrzee:
 4/3/6

Wysany: 20 Wrzesie 2013, 16:50   

http://www.jaroslawska.pl...D=&artykul=9599

Funkcjonariuszowi medialnemu co¶ siê w g³ówkê sta³o. Drogi redaktorku BK nie mo¿na prawa do referendum nazywaæ demokratycznym zamachem. Jest co¶ takiego jak nieodpowiedzialno¶æ spo³eczna, co zreszt± udowodnili zamieszkuj±cy gminê Radymno. Moim zdaniem powinno siê zmieniæ prawo wyborcze tak aby zobligowaæ wszystkich g³osuj±cych w wyborach powszechnych do uczestnictwa w ewentualnych referendach.

Lub ca³kowicie zmieniæ prawo wyborcze i zezwoliæ g³osowaæ tylko tym, którzy przejd± podstawowy test na wiedzê ogólnospo³eczn±. Tak aby potencjalny wyborca by³ jak najbardziej ¶wiadomym obywatelem, a nie zombistyczn± marionetk± sterowan± przez diab³a z koloratk±.
_________________
Wszystko jest na wspak: szko³y depcz± naukê, religie niszcz± duchowo¶æ, media gwa³c± umys³, a moderatorami s± trolle.
Dom z³y - Jaros³aw
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Nie moesz ciga zacznikw na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group  template created by szpak 

Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapyta do SQL: 12